Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjesti edustajiston vaalit 31.10.-7.11.2018. Vaaleissa valittiin viisitoista (15) edustajaa sekä viisitoista (15) varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2019.

Vaalien ääniharavaksi nousi Ingrid Ramberg äänin 41 ja suosituin vaaliliitto oli La’SOTE vertailuluvulla 163. Vaaleissa annettiin 641 ääntä ja äänestysprosentti oli 22,6 %

Edustajistovaalien tuloksen näet tästä!

Vaaliohjesäännön 23 § mukaisesti opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta neljätoista (14) päivän kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected].

Keskusvaalilautakunta onnittelee valituksi tulleita ja kiittää kaikkia vaaleihin osallistuneita.