Tutustu ehdokkaisiin ja muista käyttää äänesi 30.10.-6.11. välisenä aikana. Tällä sivulla ehdokkaat kertovat itsestään ja omista tavoitekohdistaan ensi vuodelle.

La’SOTE

2 Janita Aaltonen
Hei kaikille!

Minun nimeni on Janita Aaltonen. Olen ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija Otaniemen kampukselta, ja olen ehdolla vuoden 2020 edustajistoon.

Minulle tärkeitä asioita ovat muuan muassa kampusten hyvä ilmapiiri, se ettei kukaan koe olevansa Laureassa yksin tai kiusattu ja että opetus on laadukasta.

Haluan auttaa opiskelijoita saamaan äänensä kuuluviin, jotta voimme yhdessä vaikuttaa meitä koskeviin asioihin.

VOIT ÄÄNESTÄÄ MINUA NUMEROLLA 2

5 Katja Menschakoff
Ehdokkaalla ei ole esittelytekstiä.
8 Anni Parkkonen
Hei, olen Anni Parkkonen ja opiskelen verkko-monimuotopainotteisesti sairaanhoitajaksi Porvoon kampuksella. Olen ehdolla, koska mielestäni meidät verkko-monimuotopainotteiset opiskelijat unohdetaan huomioidat monissa eriasioissa ja siihen on tultava muutos. Jos pääsen edustajistoon, pyrin parhaani mukaan vaikuttamaan verkko-monimuotoisten opiskelijoiden asemaan Laureamkossa sekä Laureassa.
11 Miisa Tervala
Nimeni on Miisa Tervala ja opiskelen 3. vuotta sosionomiksi Tikkurilan kampuksella.

Olen ehdolla edustajistoon, koska olen tänä vuonna toiminut Laureamkon hallituksessa, ja uskon kokemuksestani olevan hyötyä päätöksenteossa. Haluan olla mukana kehittämässä Laureamkosta vielä parempaa opiskelijakuntaa tulevaisuuden opiskelijoille.

Laureamkon hallituksessa teen paljon töitä kansainvälisyyden saralla. Sitä kautta eteeni on tullut monia haasteita, liittyen etenkin vaihto-opiskelijoiden sekä degree-opiskelijoiden asemaan opiskelijakunnassa ja korkeakoulussa. Haluaisin siis, että Laureamko lähtisi kehittämään kv-opiskelijoille suunnattuja palveluitamme yhdessä Laurean kanssa.

Toinen asia, johon lähtisin edustajistossa vaikuttamaan on verkko- ja monimuoto-opiskelijoiden huomioiminen kaikessa opiskelijakunnan toiminnassa. Jos tilanne kehittyy samaan malliin, tulee pian yli puolet Laurean opiskelijoista olemaan verkossa. Laureamkon tulee sopeutua tähän muutokseen ja kehittää toimintaansa niin, että verkko-opiskelijat huomioidaan aidosti.

3 Tuomas Koivisto
6 Aslak Niinitanner
Olen Aslak Niinitanner ja olen tammikuussa 2019 opinnot aloittanut sosionomiopiskelija Porvoosta, jossa myös tällä hetkellä asun.

Jo ennen koulun alkua aloin ottamaan selvää opiskelijakunnan toiminnasta, sillä minulle oli silloin jo selvää se, että haluan edetä opiskelijakunnassa, verkostoitua ja olla mukana kehittämässä eteenpäin opiskelijoiden palveluita ja hyvinvointia.

Haluan ajaa kaikkien alojen opiskelijoiden etuja tasapuolisesti ja olla mukana luomassa sekä ylläpitämässä monipuolista ja avointa opiskelijayhteisöä.

Kotikampukseni on Porvoon kampus, joka on yksi kolmesta pienemmästä Laurean kampuksesta. Opiskelijat Porvoon kampuksella ovat yhä kasvavemmassa määrin monimuoto- ja verkko-opiskelijoita, itse kuulun monimuoto-opiskelijoiden kaartiin. Opiskelun tapahtuessa suurimmaksi osaksi etänä luo mahdollisuuksia ja vapautta, mutta ei ole täysin ongelmatonta, etenkään pienellä kampuksella jossa opintoihin liittyvät kurssit ja muut elementit ovat suppeampia kuin muualla. Lähiopetuksen puute luo haasteita joissain tilanteissa. Jo ensimmäisen vuoden opiskelijana olen havainnut runsaasti kehittämiskohteita tässä kasvavassa opiskelumuodossa.

Tulevaisuudessa opinnot monimuotoistuvat entisestään ja siksi onkin mielestäni tärkeää löytää keinot mukautua uudistuvaan ympäristöön ja löytää keinot joilla varmistetaan opiskelijakuntien palveluiden saatavuus kaikille opiskelijoille parhaimmalla mahdollisella tavalla ajasta tai paikasta riippumatta.

Olen toiminut opintojeni alkamisesta asti kampustoimijana ja saanut mahdollisuuden kuulla matalalla kynnyksellä kanssaopiskelijoiden mielipiteitä ja kommentteja Laureaan ja opiskelijakuntaan liittyvissä asioissa. Yhden opiskelijaryhmän hyvinvointi koskettaa kaikkia opiskelijoita ja siksi on tärkeää ylläpitää ja kehittää eteenpäin Laurea-ammattikorkeakoulussa jo olevaa monipuolista ja yhdenvertaista opiskelijayhteisöä- ja ympäristöä.

Koen edustajiston juuri oikeaksi paikaksi viedä näitä asioita eteenpäin. Mikäli sinä Laureamkon jäsenenä olet samaa mieltä ja haluat vaikuttaa näihin, sekä muihin opiskelijakunnan asioihin ensi vuonna, niin äänestä numeroa 6! 🙂

9 Johanna Pohjanmeri
Moikka! Mä oon Jossu ja musta tulee isona sossu. (XD) Elikkä, mä oon Kajaanista kotoisin, vastikää Helsinkiläistynyt toisen vuoden sosionomiopiskelija Hyvinkään kampukselta. Oon toiminut opiskelija-aktiivina koko opiskeluideni ajan; aloitin kampustoimijana Hyvinkäällä ja heti parin kuukauden sisään tästä aloin toimia varapuheenjohtajana, josta jatkoin opiskelija-aktiivin uraani vuoden ajan Hyvinkään  kampustiimin puheenjohtajana. Näiden lisäksi mut valittiin vuoden 2018 Laureamkolaiseksi. Tällä hetkellä mä toimin aktiivina Poikkitieteellisessä Pursiseura ry:ssä, eli tuttavallisemmin LOBi tiimissä, sekä kampustiimissä kampustoimijana ja syksyn 2019 tuutorina. Muiden auttaminen on mun intohimo. Tän takia mä lähdinkin sosiaalialalle sekä opiskelija-aktiiviksi, ja löydänkin itseni usein auttamasta muita.

Tästä syystä mä haluaisinkin päästä ensi vuodeksi edustajistoon vaikuttamaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin asioihin. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kasvua voi mahdollistaa opiskelijaetujen monipuolisella tarjonnalla ja tasapuolisella saatavuudella. Tällä hetkellä etenkin C-alueella (Hyvinkää, Lohja, Porvoo) tarjonta on heikompaa, kuin pk-seudulla. Laureamko kuuluu meille kaikille ja meidän kaikkien tulisi päästä hyödyntämään Laureamkon tuomia etuja kaikkien kampusten ympäristössä yhtä helposti. Näiden muutosten avulla mä haluaisin tehdä Laureamkosta meille jokaiselle entistä paremman opiskelijakunnan.

12 Aino Vesterinen
Moikka!

Mun nimi on Aino, ja olen kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelija Otaniemestä. Olen lähtenyt Laureamkon toimintaan mukaan alkuvuodesta 2018. Olen toiminut kampustiimissä sekä Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijat L’Addikti ry:ssä, ja aloitin myös tuutorikoulutuksen tänä syksynä.

Lähdin ehdolle edustajistoon 2020, sillä olen kiinnostunut opiskelijapolitiikasta ja erityisesti opiskelijoiden edunvalvonnasta.

Laureamkon ja Laurean tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin sekä yhdenvertaisuuteen, sillä nämä ovat opintojen sekä tulevaisuudenkin kannalta tärkeitä peruspilareita. Haluan olla mukana tuomassa Laureamkon toimintaa yhä enemmän opiskelijoiden tietoisuuteen, sekä tuoda opiskelijoiden ääntä päätöksiin.

4 Anton Laaksonen

Hei!

Olen Anton Laaksonen, kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Hyvinkään kampukselta. Olen tänä vuonna toiminut Laureamkon hallituksessa, ja nyt olen ehdolla ensi vuoden edustajistoon. Olen aiemmin toiminut myös Hyvinkään kampustiimissä ja tuutorina.

Hallituksena toimiessani vastuualueinani ovat olleet opiskeluhyvinvointi ja liikunta, ja varsinkin (opiskelu)hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Laureamkolla ja opiskelija-aktiivina toimimisella on ollut positiivinen vaikutus omaan hyvinvointiini ja isona apuna oman juttuni löytämisessä, ja toivoisin sen olevan sitä myös mahdollisimman monelle muulle. Opiskelijakunta on ennen kaikkea yhteisö, ja siihen haluan panostettavan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Laurean opiskelijat ovat moninainen joukko, ja sama pätee Laureamkon jäseniin. Niin opiskelijakunnan jäsenilleen tuottamat palvelut kuin sen toimijoiden yhteisö tulisi olla sellaisia, että jokainen voi kokea ne omakseen. Edustajisto tekee päätökset, jotka ohjaavat mihin suuntaan toiminta kehittyy, ja haluan olla mukana määrittämässä sitä suuntaa. Minua voi äänestää numerolla 4!

7 Silja Nurmi
Moikka! Mie olen Silja Nurmi ja ehdolla Laureamkon edarivaaleissa numerolla 7. Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Hyvinkään kampukselta ja pitkän linjan opiskelija-aktiivi. Olen aikaisemmin toiminut Laureamkossa monissa eri rooleissa, mm. tuutorina, kampustiimiläisenä, opiskelijaedustajana ja hallituksen puheenjohtajana.

Mie olen ehdolla, koska minusta Laureamko on äärettömän tärkeä osa Laurea-yhteisöä ja tärkeä opiskelijoiden edunvalvoja. Mie uskon, että ilman Laureamkoa ja sen aktiivista toimintaa, Laurean opiskelijayhteisö olisi paljon heikompi ja hajanaisempi. Haluan jatkossakin olla mukana kehittämässä Laureamkoa entistä avoimemmaksi, aktiivisemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi yhteisöksi.

Minusta Laureamkon tulee jatkossakin kehittää entistä enemmän palveluitaan ja edunvalvontaansa myös monimuoto- ja verkko-opiskelijoille sopivaksi. Tämän eteen on tehty jo paljon hyviä asioita kuten kehitetty verkkotuutorointia, mutta vielä kuitenkin riittää tekemistä. Laurean lisätessä verkkotutkintoja ja verkko-opiskelijoiden määrän lisääntyessä on tärkeää, että myös opiskelijakunta muotoutuu entistä paremmin palvelemaan erilaisia opiskelijoita ja elämäntilanteita. Toinen opiskelijaryhmä joka opiskelijakunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon entistä paremmin ovat YAMK-opiskelijat. YAMK-opiskelijoissa on tällä hetkellä paljon opiskelijayhteisöä kaipaavia, mutta siitä liian vähän tietäviä opiskelijoita. Kehittämistyö on maratonlaji, mutta joskus siinäkin tulee ottaa isompia askeleita.

Tsemppiä syksyyn ja muistakaahan äänestää! 🙂

EsKot

13 Emmi Lintunen
Moi,

oon Emmi Lintunen ja aattelin ehdokaslomaketta täyttäessä #onemoreyear ja asetuin ehdolle. Toisin sanoen olen siis useamman vuoden katellut Laureamkon menoa vaaliliitto EsKojen kautta edustajistossa. Sen lisäksi oon toiminut myös Laureamkon hallituksessa sekä Laurean markkinoinnin opiskelijoiden yhdistyksessä. Kaikkea tullut puuhattua.

Mun silmissä Laureamko on yhteisö, josta jokaisen jäsenen pitäisi tuntea ylpeyttä. Sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta haluan myös edistää! Varmistamalla laadukas opetus ja mukava opiskelijayhteisö saadaan ikumuistoiset opiskeluvuodet kaikille Laurean opiskelijoille!

Tän lisäksi Laureamko saisi toimia enemmän ekologisemmin arjessaan ja peräänkuuluttaa tätä myös Laurealta. Vihreissä arvoissa Laureamko saisi olla suunnannäyttäjä opiskelijakunnissa.

Mua voi äänestää epäonnennumerolla #13 ja lupaan olla kokouksissa huutelemassa perusteluita päätöksille.

Index

14 Vertti Airaksinen
18 Liisa Minkkinen
21 Annika Sievinen
Moikka! Olen Annika, kolmannen vuoden restonomiopiskelija Leppävaaran kampukselta. Mulle meidän opiskelijakunta Laureamko on ennen kaikkea yhteisö, joka antaa tukea ja iloa opiskelun keskelle. Olen ehdolla edustajistonvaaleissa, koska haluan vaikuttaa mulle tuttuun ja tärkeään yhteisöön. Edustajiston jäsenen roolia olen päässyt harjoittelemaan ja toteuttamaan tänä vuonna, sillä olen varsinaisena jäsenenä tämän vuoden edustajistossa. Sen lisäksi Laureamkossa olen toiminut vastuutuutorina, Lepuskin kampustiimin jäsenenä ja vaihtarituutorina. Eri rooleissa toimiessani, olen päässyt näkemään toimintaa monesta eri näkökulmasta ja uskon, että tämä tuo minulle hyvää näkemystä siitä mihin suuntaan asioita pitäisi muuttaa.

Mihin sitten haluaisin muutosta? Haluaisin, että Laureamkon jäsenyys hyödyttäisi jäseniä entistä enemmän ja monipuolisemmin. Haluaisin, että Laureamko pystyisi auttamaan, tukemaan ja huomioimaan jokaisen opiskelijan ja opiskelijaryhmän vielä nykyistä paremmin. Haluaisin, että Laurea olisi korkeakoulu, jossa opiskelijoita kuunneltaisiin ja palautetta kunnioitettaisiin ja jossa opetuksen laadukkuudesta ei saisi tinkiä!

Tulevaisuudessa haluaisin myös olla kehittämässä meidän tuutoreista entistä osaavampia supersankareita, jotta varmistetaan mukava opiskelun alku kaikille uusille opiskelijoille ja jotta tuutorointi olisi jokaiselle tuutorille mahtava kokemus, josta saisi myös eväitä tulevaisuutta varten. Minulle on myös tärkeätä, että meidän kaikki kansainväliset opiskelijat tuntevat itsensä tervetulleeksi Laureaan ja Laureamkoon ja että he kaikki voisivat tuntea olonsa kotoisaksi meidän pinkissä yhteisössä!

Mut löydät numerolta 21. Muista käyttää äänesi, se on helpoin tapa vaikuttaa korkeakoulusi ja opiskelijakuntasi tulevaisuuteen!

16 Jesse Kokko
Moro! Nimeni on Jesse Kokko, olen keravalainen 23-vuotias liiketalouden opiskelija Leppävaaran kampukselta. Haen paikkaa edustajistossa, koska olen toiminut nyt hieman yli vuoden verran Laureamkossa tuutorina sekä kampustiimissä hyvinvointivastaavana ja nykyisin puheenjohtajana ja halajan nyt lisää haasteita. Haluaisin lisätä ja parantaa opiskelijoiden liikunta- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia niin kampuksilla kuin kampuksien ulkopuolella. Lisäksi haluan lisätä aineyhdistysten näkyvyyttä Laureamkon ja Laurea-ammattikorkeakoulun silmissä ja näin parantaa näiden kykyä tehdä yhteistyötä.
22 Christian Still

Moi! Olen Christian Still, 22-vuotias helsinkiläinen liiketalouden opiskelija Tikkurilan kampukselta. Kivikkoinen fuksivuoteni innoitti minua lähtemään tuutoriksi syksylle 2019. Lisäksi olen toiminut 2 vuotta partiolippukunta Fisut ry:n pestijohtajana (yhdistyksen henkilöstöjohtaja). Ymmärrän, kuinka yhdistystoiminta toimii, mikä on budjetin rooli sekä kuinka johtaa vapaaehtoisen etu edellä. 

Huomasin tuutoroidessa, että minulla on ideoita ja innostusta parantaa Laureamkon jäsenten hyvinvointia ja etuja, joten astuin ehdolle Laureamkon edustajistoon. Haluan edustajistossa kiinnittää huomiota mm. kansainvälisten jäsenten asemaan parantamalla Laureamkon tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia muihin opiskelijoihin, sekä kehittää kampuskohtaisia palveluita helposti lähestyttävämmiksi. 

Äänestämällä numeroa 22 kehität Laureamkoa paremmaksi.

17 Marika Miettinen
Terve!

Olen Marika Miettinen, Savon lahja maailmalle. Muutin vuosi sitten opintojeni alettua Kuopiosta Espooseen. Opiskelen toista vuotta Turvallisuuden ja Riskienhallinnan koulutusohjelmassa Leppävaaran kampuksella.

Halusin asettua ehdokkaaksi Laureamkon edustajistoon, koska haluan päästä vaikuttamaan asioihin ja näkemään kuinka Laureamkossa päätöksiä tehdään. Tämä on suoraa jatkumoa ajatukselleni ottaa opiskelu vieraassa kaupungissa seikkailuna ja uusien kokemusten ja haasteiden kokemisena. Tähän mennessä olen tykännyt elämäni suurimmasta muutoksesta.

Olen opiskeluni aikana kaivannut enemmän tapahtumia, joissa lähtökohtana olisi hyvä ja laadukas yhdessä olo ja joissa merkin suorittaminen ei välttämättä edellytä suurta humalatilaa. Mukavuudenhaluisena arvostan helppoja seuraavia aamuja. Tavoitteenani onkin olla mukana vaikuttamassa tapahtumien monipuolisuuteen niin, että erilaisille opiskelijoille löytyisi monipuolisesti mielekkäitä ja hauskoja tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa jopa hyvinvointia edistävästi.

20 Samu Reinikainen
Hei

Nimeni on Samu Reinikainen ja olen restonomiopiskelija Leppävaarasta. Halusin hakea edustajistoon, koska se on erinomainen tapa vaikuttaa koulun tulevaisuuteen. Halusin olla osa Laurean päättävää elintä, koska minulla on tuore näkemys ja kykenen löytämään uusia tapoja lähestyä ongelmia. Menestyn, kun on jotain kehitettävää tai täytyy löytää uusia tapoja saada tilanteet toimimaan. Indexin jäsenenä haluan viedä eteenpäin yhteisiä tavoitteita ja löytää äänen kaikille uusille opiskelijoille Laureassa.

23 Jani Viita