Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjesti edustajiston vaalit 2.-10.11.2016. Vaaleissa valittiin viisitoista (15) edustajaa sekä kahdeksan (8) varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2017. Vaalien ääniharavaksi nousi Saana Simonen äänin 46 ja suosituin vaaliliitto oli Jalopuolue vertailuluvulla 238. Vaaleissa annettiin 452 ääntä ja äänestysprosentti oli 13,5 %.

Edustajistovaalien tuloksen näet tästä.

Vaaliohjesäännön 23 § mukaisesti opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected].

Keskusvaalilautakunta onnittelee valituksi tulleita ja kiittää kaikkia vaaleihin osallistuneita.