Tulevaisuuden menestysyritykset alalla kuin alalla ovat joustavia ja nopeita vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Tämä totuus pätee erityisesti turvallisuusalalla. Asiakkaiden tarpeisiin reagointi ja kyky tuottaa palveluita lyhyellä varoitusajalla ovat tulevaisuudessa kaiken a ja o. Nämä tekijät asettavat myös selkeitä haasteita työvoiman saatavuuden kannalta. Mitä osaavampi ja ammattitaitoisempi henkilökunta, sitä haasteellisempaa, mutta myös tärkeämpää on tarjota heille monipuolista ja heidän taitotasoonsa sopivia työtehtäviä. Työvoimareservistä monipuolisia huippuosaajia harvemmin löytyy.

Vahvasti kilpailtuna ja äärimmäisen työvoimavaltaisena alana yksityinen turvallisuusala on paljon hankalammassa asemassa kuin alat, joissa työvoiman osuus on pienempi. Katteiden jäädessä valmiiksi pieniksi, on mahdoton saada työntekijöitä houkuteltua rahalla. Monesti eurot eivät edes riitä, vaan nykyaikaisen houkuttelevan työn on pidettävä sisällään riittävästi haasteita ja vaihtelua.

Mitä sitten voidaan tehdä?

Vaikka raha yksistään ei riitä motivoimaan osaavaa henkilöstöä tulemaan ja erityisesti pysymään talossa, sen merkitystä ei voi kuitenkaan täysin sivuttaa. Maksettaessa pähkinöitä, saadaan surullisen usein apinoita. Yksityisen turvallisuusalan yritysten on joko omatoimisesti lopetettava palveluiden polkumyynti, tai vaihtoehtoisesti kohdattava jatkuvasti paheneva ja ennen pitkää hyvin mahdollisesti liiketoiminnan lamauttava työvoimapula. Työn ja palkan täytyy olla jollain tavalla tasapainossa.

Muita tärkeitä kehittämisen kohteita on yksilöllisten työnkuvien mahdollistaminen, sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Mitä paremmin työntekijä kokee työtehtäviensä vastaavan omaa optimaalista taitotasoaan, sitä todennäköisemmin hän viihtyy tehtävässä pidempään. Osalle tuo tarkoittaa mahdollisimman vähäistä vaihtelua, osalle taas mahdollisimman suurta vaihtelua tehtäväkierrossa. Sama sapluuna ei sovi kaikille. Viisas työnantaja ja esimies ymmärtävät tämän ja toimivat sen mukaan.

Tämän päivän työntekijä pitää harvoin työtään elämänsä keskipisteenä. Tämä on äärimmäisen hyvä muistaa työvuorosuunnittelussa. Työt täytyy tietysti tehdä, mutta mahdollisimman työntekijäystävälliseeen työvuorosuunnitteluun käytetty ylimääräinen aika tulee moninkertaisena takaisin joustavampien työntekijöiden ja vähentyneiden poissaolojen muodossa.

Moni muukin asia vaikuttaa työvoiman saatavuuteen, mutta muun muassa näihin edellä mainittuihin asioihin panostamalla yritys pitää huolta omasta kilpailukyvystään työmarkkinoilla. Tuo taas on onnistumisen edellytys millä tahansa työvoimapainotteisella alalla, erityisesti yksityisellä turvallisuusalalla. Fiksut yritykset taklaavat ongelmat ennen kuin ne edes nousevat pintaan.

Kirjoittanut: Ville Siikanen, Turvallisuusalan ammattiliitto