Pari ihmisen perustarpeista on Maslow’n tarvehierarkian mukaan on yhteenkuuluvuuden sekä itsensä toteuttamisen tarpeet. Näiden tarpeiden tärkeys tietenkin yksilöityy henkilöissä ja itselläni merkitys kohosi vasta reilu kymmenen vuotta sitten ollessani oman ammattiopiston opiskelijakunnassa (silloin oppilaskunta). Aloittaessani opinnot Laureassa koin melkein heti vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta niin oman opintoryhmän kuin opiskelijakuntatoiminnan kautta. Iso mittari yhteenkuuluvuden onnistumiselle on ehdottomasti se miten valmistumisen jälkeen identifioi itsensä. Itse olen ylpeä laurealainen sekä laureamkolainen. Iso rooli tämän identiteetin ylläpidolla on alumnitoiminnalla.

Olen itse siitä onnekas, että pääsin heti valmistumisen jälkeen kiinni Laurean alumnitoimintaan. Yhteenkuuluvuuden tunne ei siis valmistumisen jälkeen kadonnut. On kuitenkin monia, joille alumnitoiminta herättää enemmän kysymyksiä. Siksi on tärkeää, että toimintaa kehitetään jatkuvasti ja siitä tehdään mahdollisimman saavutettavaa. Laureamko on aloittanut oman alumnitoiminnan kehittämisen ja minulla on ollut kunnia päästä mukaan tähän kehitysprojektiin alumnina. Projektitiimin kanssa olemme pohtineet muun muassa minkälaista toimintaa alumneille voisi järjestää sekä aloittaneet Laureamkon alumnien Facebook-ryhmän aktivoimisen. Ensimmäinen tapahtuma Alumnien WappuSkumpat järjestettiin 23.4. etänä. Syksylle on suunnitteilla vuosijuhlien yhteyteen muun muassa alumnien tapaamista.

Alumnitoiminnan pyörittäminen vaatii tekijänsä, mutta vielä isommassa roolissa ovat alumnit, joille toimintaa tehdään. Kaikki ylimääräinen toiminta varmasti kilpailee vapaa-ajastasi, mutta esimerkiksi Laureamkon alumnien Facebook-ryhmään kuuluminen ei vielä vaadi suurta panostusta. Sen avulla pysyt ajan tasalla siitä mihin toiminta kehittyy ja näin tilanteen tullen voit pohtia lähteäkö mukaan vai ei.

Anni Suvisuo
Alumni