Aloitetaan aluevaalien ja aluevaltuustoon tutustuminen perusasioista eli soteuudistuksesta. Sote- ja maakuntauudistuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisen hanketta, jonka tarkoituksena on siirtää julkisten sote-palveluiden vastuu kunnilta uusille hyvinvointialueille. Sote-uudistusta on yritetty useaan otteeseen aina vuodesta 2005 alkaen ja aikataulu on tunnetusti venynyt hurjasti. Nyt tapahtuvan uudistuksen lopputuloksena sote-palvelut tullaan siirtämään leveämmille hartioille turvaten palveluiden käyttäjien yhdenvertaisuus. Hyvinvointialueet tulevat jatkossa vastaamaan oman alueensa sotepalveluista sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueet tarvitsevat hallinnollisen elimen toimiakseen ja tämän takia aluevaalien avulla muodostetaan aluevaltuusto. Aluevaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa omalla hyvinvointialueellaan ja siten vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja kuhunkin aluevaltuustoon valitaan 59-89 valtuutettua riippuen alueen asukasluvusta. Aluevaaleissa voi asettua ehdolle aluevaltuustoon, jos seuraavat kohdat täyttyvät:

1. Olet kyseisen hyvinvointialueen asukas
2. Sinulla on äänioikeus aluevaaleissa eli täyttänyt 18 vuotta
3. Et ole vajaavaltainen eli päätät itseäsi koskevista oikeudellisista toimista

Opiskelijana kannattaa äänestää aluevaaleissa, sillä on tärkeää, että aluevaltuustoissa kuullaan myös meidän äänemme. Nuorten mielenterveyspalvelut ovat olleet näkyvä teema viime vuosina ja etenkin nyt koronapandemian aikana. Tällä hetkellä mielenterveyspalveluiden saatavuus ei ole riittävää juuri missään, ja tämä on merkittävä epäkohta, joka tulee aluevaltuustoissa huomioida. Lisäksi vaikka YTHS vastaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenuollosta, tulevat opiskelijatkin käyttämään monia hyvinvointialueen järjestämiä palveluita, kuten erikoissairaanhoidon palveluja.

Aluevaltuustojen rooli tulee todennäköisesti vielä muotoutumaan jonkin verran toiminnan käynnistymisen myötä, mutta tässä vaiheessa tiedetään, että valtuustot päättävät ainakin hyvinvointialueiden budjeteista, palveluverkoista ja strategioista. Valtuustot päättävät siis esimerkiksi terveyskeskusten sijainnista, mielenterveyspalveluiden järjestämisestä ja etäpalveluiden määrästä. Jos siis haluat, että opiskelijat otetaan huomioon sotepalveluiden järjestämisessä, kannattaa äänestää aluevaaleissa!

 

 

Kirjoittajat: Nikolas Bursiewicz, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko ja Stella Palassalo, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Jamko