LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2023

Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko järjestää edustajiston vaalit 2.-9.11.2022.

Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2023. Edustajiston pääasiallinen toimintakieli on suomi, mutta tarvittaessa käytetään englantia. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 2.-9.11.2022 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2022-2023 tai syyslukukaudelle 2022 viimeistään 12.10.2022 klo 12.00 keskipäivällä. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Ehdokaslomakkeet ja perustamisilmoitukset täytetään sähköisellä lomakkeella viimeistään 12.10.2022 klo 12.00 keskipäivään mennessä.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 24.10.2022 klo 12.00.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon (lista äänioikeudellisista) kokouksessaan 24.10. Vaaliluettelo on nähtävillä opiskelijakunnan toimistolla Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksen B507-tilassa 25.10.2022 alkaen aina vaalien päättymiseen asti ainoastaan ennakkoon sopimalla. Sovi aika laittamalla viestiä osoitteeseen [email protected].

Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 31.10.2022 klo 12.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta, osoitteesta [email protected] sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin
Jenna Jourio
puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta
[email protected]