LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON TÄYDENNYSVAALIT TOIMIKAUDELLE 2023

Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko järjestää edustajiston
vaalit 15.-22.2.2023.

Vaaleissa täydennetään vuoden 2023 edustajisto seuraavasti: valitaan 21 opiskelijakunnan jäsentä joista 6 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä. Edustajiston pääasiallinen toimintakieli on suomi, mutta tarvittaessa käytetään englantia. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 15.-22.2.2023 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2022-2023 tai kevätlukukaudelle 2023 viimeistään 6.2.2023 klo 12.00 keskipäivällä. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Ehdolle asettuvat voivat myös liittyä jo olemassa oleviin vaaliliittoihin. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 21 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Ehdokaslomakkeet ja perustamisilmoitukset täytetään sähköisellä lomakkeella viimeistään 1.2.2023 klo 12.00 keskipäivään mennessä.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet
jäsenmaksunsa viimeistään 6.2.2023 klo 12.00. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon (lista äänioikeudellisista) kokouksessaan 6.2.2023 klo 16:00. Vaaliluettelo on nähtävillä opiskelijakunnan toimistolla
Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksen B507-tilassa 6.2.2022 alkaen aina vaalien päättymiseen asti ainoastaan ennakkoon sopimalla. Sovi aika laittamalla viestiä osoitteeseen [email protected]. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 13.2.2023 klo 12.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta, osoitteesta [email protected] sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin,

Carita Törhönen
puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta
[email protected]
www.laureamko.fi