Moikka!
Tuutorihaun kunniaksi halusin jakaa vähän mun kokemuksia tuutoroinnista ja aktiiviurasta ylipäätänsä. Oon ollut siinä mielessä poikkeuksellinen, että mun Laureamko-urasuunnitelma on ollut kohtuullisen selkeä jo ennen kuin edes pääsin aloittamaan.
Tiesin kun opintoni alkoi 2018 syksyllä, että haluun hakea tuutoriksi. Hauskan tuutorihaastattelun jälkeen mut onneksi valittiin mukaan mahtavaa tuutoriporukkaa sekä valittiin yhdeksi kolmesta Leppävaaran vastuutuutoreista. Vastuutuutoriksi myös ilmoittauduin heti vapaaehtoiseksi, sillä halusin saada tuutoroinnista myös kerrytettyä vertaisjohtamisen kokemusta. Se näkyi konkreettisimmin tapahtumia suunniteltaessa ja tapahtumapäivinä. Vastuutuutorina pidin huolta, että oman kampuksen tuutorit tietävät missä ja milloin pitää olla, muistutin tärkeistä asioista ja infoista, motivoin tuutoreita jos turhatumista oli havaittavissa sekä toimin ensisijaisena yhteyshenkilönä Laureamkon ja tuutoreiden välillä.
Tuutorointi-opintojaksolla pääsi mukaan seuraamaan erilaisten tapahtumien, kuten Varjofuksiaisten, orientaatioviikon tapahtuman ja Fuksiaisten suunnittelua ja auttamaan vastuuhenkilöitä järjestelyissä ja yleisessä organisoinnissa. Parhainta oli kuitenkin uusiin ihmisiin tutustuminen ja uusien opiskelijoiden auttaminen ja tukeminen opintojen aloittamisessa sekä opiskelijakulttuuriin pääsemisessä.
Tuutoroinnin päätyttyä olin valinnan edessä. Haenko kampustiimiin tuutorivastaavan paikkaan vai haenko hallitukseen? Kampustiimiin päädyttiin lopulta aikataulullisten ongelmien takia. Kampustiimissä pääsin mukaan normaaliin toimintaan ja tietysti myös tuutorivastaavan pestiin. Olin aktiivisesti yhteydessä Leppävaaran vastuutuutoreihin, kyselin kuulumisia ja tiedustelin tarvitsivatko he apua missään asiassa. Harmillisesti koronan takia ei ollut montaa tapahtumaa ja etätapahtumien pitäminen oli meille kaikille vielä täysin vieras asia. Ylläpidin kuitenkin viestintäyhteyksiä tuutoreihin loppuun asti.
Halusin edetä vielä eteenpäin Laureamkossa ja pohdin jälleen hallitukseen hakua. Edessäni oli kuitenkin viimeinen vuosi opinnoissa, opinnäytetyö pitäisi työstää ja viimeinen harjoittelukin on vielä tekemättä. Pitkän pohdinnan ja monen motivaatiokeskustelun jälkeen päätin kuitenkin hakea hallitukseen ja minut valittiin sinne, myöhemmässä kohtaa päätettiin roolit jossa minusta tuli tuutoroinnin ja ohjauksen vastaava.
Hallitukseen hakeminen oli yksi parhaimmista päätöksistä minkä olen tehnyt! Olen lyhyessä ajassa päässyt oppimaan paljon uutta, päässyt jättämään omaa kädenjälkeäni Laureamkon operatiiviseen toimintaan ja tavannut mahtavia uusiaihmisiä! Nyt kolmannen kuukauden alkaessa olen innoissani tuutorihausta ja uusien tuutoriehdokkaiden tulevista haastatteluista!
Jos vähänkään ajattelet asiaa, hae mukaan!
-Bill Ojwaka, Hallituksen tuutorivastaava 2021.