Edustajiston neljäs kokous pidettiin torstaina 2.4.2020. Kyseessä oli kevätkokous, joka on yksi sääntömääräisistä kokouksista, ja siten pakollinen yhdistyslain puitteissa. Tämänhetkisen tilanteen vuoksi kokous järjestettiin etäkokouksena Zoomin kautta. Laureamkon edustajiston ja hallituksen jäsenet saapuivat linjoille viideksi, ja kokous aloitettiin.

Aluksi käytiin lyhyt esittäytymiskierros, sillä paikalla oli Laureamkon uusi edunvalvonnan asiantuntjia Nikolas Bursiewicz, sekä Laureamkon SAMOK-kummi Emma Hannonen. Esittäytymisten jälkeen SAMOK-kummi esitteli SAMOKin toimintaa yleisellä tasolla, sekä kertoi ajankohtaisia kuulumisia kattojärjestön toiminnasta, ja siitä, kuinka koronaepidemia on siihen vaikuttanut. Hän kertoi SAMOKin tämän vuoden toimintasuunnitelmasta sekä esitteli kummitoimintaa. Myös Laureamkon hallituksen kuulumiset käytiin läpi: kevään osalta kaikki tapahtumat on peruttu, ja niiden tilalle on mietitty uusia tapahtumakonsepteja. Laureamkon kaikki toimijat ovat siirtynyt etätyöskentelyyn. Syksyä suunnitellaan tällä hetkellä oletuksella, että tilanne normalisoituu siihen mennessä. 

Kevätkokouksessa kuuluu sääntöjen mukaisesti käydä läpi toimintakertomus ja tilinpäätös ja niihin liittyvät asiakirjat. Edustajisto totesi kaiken olevan kunnossa näiden osalta. Näin ollen myös viime vuoden tilivelvollisille (eli viime vuoden hallitukselle) myönnettiin vastuuvapaus.

Seuraavaksi esityslistalla oli jäsenmaksu lukuvuodelle 2020-2021. Aiemmassa edustajiston kokouksessa oltiin käyty keskustelua pitkien jäsenkausien takaisin ottamisesta, ja nyt niiden maksuista päätettiin. Syksystä 2020 lähtien opiskelijakunnan jäsenyyden voi hankkia kerrallaan yhdestä lukukaudesta aina neljäksi vuodeksi saakka. Jäsenmaksujen suuruudesta käytiin pitkä keskustelu, ja eri vaihtoehtoja pohdittiin monesta näkökulmasta. Lopulta päädyttiin äänestämään kahden vaihtoehdon välillä, ja äänestys oli tiukka. Äänin 6-5 toinen esitys jäsenmaksujen suuruudesta hyväksyttiin.

Laureamkossa työstetään tällä hetkellä uutta strategiaa alkaen ensi vuoden alusta. Siihen on päätetty palkata ulkopuolinen konsultti ohjaamaan prosessia, ja edustajisto hyväksyi tarjouksen strategia-konsultaatiosta. Koko strategiaprosessille hyväksyttiin budjetiksi 6000€. Tavoitteena on saada uusi strategia edustajiston syyskokoukseen hyväksyttäväksi. Kokouksen lopuksi edustajisto onnittelee Kati Komulaista Vaasan ammattikorkeakoulun rehtoriksi valinnan johdosta.

Kirjoittanut: Anton Laaksonen, edustajiston jäsen