Oletko tottunut antamaan palautetta opinnoistasi? Miksi palautetta kannattaa antaa ja miten järjestelmä toimii? Entä miltä tuntuisi itse saada palautetta kesken kurssin, jolloin omaa suoritusta pystyisi parantamaan? Opintojaksopalautteen antaminen on otettu Laureassa kehityskohteeksi tänä vuonna. Hyvinkään liiketalouden P2P-opinnoissa pitkälle hiottu palautekulttuuri on arkipäivää. Tässä Mintun kokemus opintojensa palautejärjestelmästä:

”Laurean projektioppimisessa eli P2P-opinnoissa palautteen antaminen toimii opiskelijan näkökulmasta esimerkillisesti. Projektin alussa käydään läpi yhdessä ohjaajan kanssa projektiin liittyvät asiat, mutta myös esimerkiksi arviointiin liittyvät faktat. Jokaiseen projektiin kuuluu väliarviointi, loppuarviointi, sekä projektityöskentelyn aikana saatava palaute.

Väliarviointi lähtee käyntiin sillä, että jokainen tiimin jäsen käy Pakki-järjestelmässä täyttämässä väliarviointi-lomakkeen. Lomake on joka projektissa sama ja siinä kysytään niin projektin etenemisestä kuin tiimihengestä ja ohjauksen onnistumisesta. Lomakkeen lisäksi jokainen tiimin jäsen miettii ja kirjaa ylös asioita omasta työskentelystään projektissa Laurean arviointimenetelmien mukaisesti ennen väliarviointitilaisuutta.

Väliarivointitilaisuudessa jokainen projektitiimin jäsen pääsee vuorollaan kertomaan esimerkiksi omasta roolistaan projektin toteutuksessa, omien taitojen kehittymisestä sekä tiimihengestä. Tämän jälkeen muut tiimin jäsenet antavat palautetta toisilleen ja tässä merkittävässä asemassa on rakentavan palautteen antaminen, jonka avulla jokainen voi kehittää omaa toimintaansa ja osaamistaan. Viimeiseksi vielä projektin ohjaaja antaa oman palautteensa. Kun jokainen tiimin jäsen on päässyt kertomaan itsestään, sekä saanut palautetta, käydään kootusti läpi jokaisen anonyymisti täyttämä väliarviointilomake. Tässä opiskelijoilla on mahdollisuus halutessaan tarkentaa vastauksiaan tai antaa lisäkommentteja. Väliarvioinnin ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa meneillään olevaan projektiin ja yhdessä ohjaajan kanssa voidaan esimerkiksi joitakin toimintatapoja tarvittaessa muuttaa myös kesken projektin.

Loppuarviointi sujuu opiskelijan näkökulmasta samalla tavalla kuin väliarviointi. Jokainen pääsee jälleen vuorollaan kertomaan omasta roolistaan ja suorituksestaan projektissa ja sen etenemisessä. Loppuarvioinnissa merkittävässä roolissa on väliarvioinnissa esille tulleet kehittämiskohteet ja, miten kukakin on omaa toimintaansa kehittänyt edellisestä arvioinnista. Samalla käydään läpi koko projektin elinkaari sekä annetaan palautetta projektista, jotta kyseistä projektia tai tulevia projekteja voidaan jatkossa kehittää entisestään.

Projektiopinnoissa panostetaan palautteen antoon ja sen merkitystä korostetaan jatkuvasti entistä enemmän. Opiskelijoille on tärkeää, että heitä kuunnellaan projektien kehittämisessä ja he saavat tunteen siitä, että heidän mielipiteitään arvostetaan. Juuri tässä Laurean P2P-opinnoissa on onnistuttu erinomaisen hyvin.”

 

Minttu Uurinmäki, Hyvinkään liiketalouden P2P-opiskelija