Opku+-verkosto kiittää suomalaista korkeakouluyhteisöä jo tehdyistä toimenpiteistä Ukrainan kriisiin liittyen. Korkeakoulujen tekemät lahjoitukset sekä opiskelijoille tarjotut tukipalvelut ovat osoittaneet valmiutta kantaa yhteiskunnallista vastuuta kriisin leimahtaessa.

Ukrainan sodan pitkittyessä ja tilanteen monimutkaistuessa myös suomalaisella korkeakouluyhteisöllä on velvollisuus olla rakentamassa eurooppalaista korkeakouluyhteisöä kriisin keskellä. Sodan tuomitsemisen lisäksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä tukemaan sota-alueelta pakenevia opiskelijoita ja korkeakoulujen henkilökuntaa.

Opku+-opiskelijakuntien ehdotus toimenpiteiksi korkeakouluille:

  • Scholars at risk -toiminnan aloittaminen eri kriisialueilta sotaa pakeneville opiskelijoille ja korkeakoulujen henkilöstölle, joilla ei ole turvallista oleskella kotimaassaan.
  • Ukrainasta ja mahdollisesti myös muilta kriisialueilta pakeneville opiskelijoille mahdollisuus opiskella maksutta avoimia korkeakouluopintoja kriisin jatkuessa mahdollisuus hakeutua tutkintoon johtavaan koulutukseen.
  • Sodan vaikutusten aktiivinen seuraaminen ja kriisialueilta, kuten Ukrainasta ja Venäjältä kotoisin olevien opiskelijoiden taloudellinen tukeminen tilanteen mukaan. Mahdollisten lukukausimaksujen kompensointi opiskelijoille, erityisesti keskeneräisten tutkintojen osalta.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa etenevät vauhdilla pattitilanteeseen, josta ei ole suoraa ulospääsyä. Yhtenäistämällä eurooppalaista korkeakouluyhteisöä puolustetaan koulutusta ja sivistystä, jotka ovat tärkeimpiä välineitä kriisien ja konfliktien ratkaisemisessa ja ehkäisyssä.

 

Kannanoton ovat allekirjoittaneet:

Arkada studerandekår – ASK
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO