Kolme korkeakoulua yhdellä iskulla

3AMK on kolmen pääkaupunkiseudun suurimman korkeakoulun Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma. 3AMK-yhteistyön tavoitteena on hyödyntää korkeakoulujen vahvuuksia ja saada yhteistyöstä lisäarvoa opiskelijoille ja korkeakouluille, jotta korkeakoulut pystyvät tarjoamaan uudenlaista osaamista opiskelijoille muuttuvaan työelämään.

Opiskelu 3AMK:ssa

3AMK:n opintotarjonta koostuu osaamispoluista, intensiiviopinnoista sekä kieliopinnoista. 3AMK:n kautta voit ilmoittautua korkeakoulujen järjestämille kieliopinnoille sekä Aalto-yliopiston kieliopinnoille. Aalto-yliopiston toteutuksille hyväksytään 3AMK opiskelijat, jos opintojaksoilla on tilaa. Syksyn 2022 osaamispolkujen ilmoittautumisaika on 2.5.-6.6.2022.

Intensiivitoteutukset

Intensiivitoteutukset ovat 5–10 opintopisteen työelämälähtöisiä toteutuksia, joissa usein toteutetaan projekteja erilaisille organisaatioille. Intensiivitoteutuksilla opiskelijat laajentavat osaamistaan, oppivat tärkeitä työelämätaitoja ja verkostoituvat yritysten ja ammattilaisten kanssa. Intensiivitoteutuksia järjestetään suomeksi ja englanniksi. Syksyllä järjestetään mm. hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi ja tulevaisuuden tekijä -intensiivitoteutukset. Syksyn 2022 intensiivitoteutuksille ilmoittaudutaan syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan opiskelijoita korkeakoulujen introissa.

 

Intensiivitoteutukset kesällä 2022:

 

Climate Launchpad, 5 op, AMK- ja YAMK-opiskelijoille

Climate Launchpad on maailman suurin liikeideakilpailu, jonka tarkoituksena on vapauttaa puhtaan teknologian potentiaali ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luoda näille ideoille alusta. Intensiivitoteutuksella voit ideoida ilmastonmuutoksen torjumista ja kehittää ideaasi samalla kun saat siihen yritysvalmennusta ja pitching-koulutusta. Toteutus järjestetään englanniksi ja vuoden 2022 ohjelma on suunniteltu ja toteutettu yhdessä 3AMK:n Entrepreneurship Societyjen kanssa.

Ilmoittautuminen: 2.5.-31.5.2022

Intensiivitoteutus: 26.6.-29.6.2022 ja 15.8.-18.8.2022

 

10 Days 100 Challenges, 7/10 op, AMK- ja YAMK-opiskelijoille

10 Days 100 Challenges on innovaatio-ohjelma, jossa sinulla on mahdollisuus oppia uusia työelämätaitoja ja ratkaista liiketoiminnan haasteita yhdessä innovatiivisten yritysten, ammattilaisten ja inspiroivin valmentajien kanssa. Toteutuksella opit innovaatiosta, palvelumuotoilusta ja työelämän haasteisiin vastaamisesta samalla kun luot ammatillisia verkostoja.

Ilmoittautuminen: 25.4.-13.5.2022

Intensiivitoteutus: 30.5.-7.6.2022

 

 

Osaamispolut

Osaamispolut ovat valmiita 15 opintopisteen kokonaisuuksia, jotka kestävät koko lukukauden. Osaamispoluissa jokainen korkeakoulu järjestää yhden 5 opintopisteen toteutuksen osaamispolun kokonaisuuteen. Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää usean korkeakoulun tarjontaa yhden opintokokonaisuuden puitteissa.

 

Syksyllä 2022 3AMK tarjoaa seuraavat osaamispolut:

 

Digipalvelujen määrittelijän ABC

Digitalisaatio on yksi suurimmista maailmanlaajuisista trendeistä ja sen merkitys on yhä kasvamassa. Opintopolulla opit tunnistamaan digitaalisten palveluiden mahdollisuudet ja käyttäjäkokemuksen merkityksen. Opit luomaan konsepteja ja mallintamaan palveluja käyttäjäkeskeisiä kuvaustapoja hyödyntäen prototyypiksi asti. Opintopolun kursseilla opit digitaalisesta markkinoinnista ja siihen käytettävistä kanavista sekä digitaalisen liiketoiminnan sääntelystä. Opit myös Instagramista ja sen hyödyntämisestä markkinoinnissa sekä verkkokaupan rakentamisesta, markkinoimisesta ja päivittäisestä toiminnasta.

Etätyön johtaminen

Viimeistään kevään 2020 poikkeusaika osoitti etätyön merkityksen. Millaisia taitoja etätyöskentelyssä tarvitaan ja mitä se vaatii esimiehiltä? Etätyön johtaminen on ajankohtainen polku esimiehille ja kaikille johtamisesta kiinnostuneille. Opintopolun kursseilla käsitellään esimiestyötä, työoikeutta ja virtuaalitiimien johtamista.

Kansainvälisen kaupan osaaja

Osaamispolulla saat valmiuksia verkkokauppatoimintojen kansainvälistämiseksi, sekä englannin ja suomen kielten käyttämiseen erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opintopolun kursseilla käsitellään laajasti verkkokaupan toimintaa kansainvälisesti mm. maksuliikenteen ja lokalisoinnin näkökulmasta. Opintopolkuun kuuluu myös työelämä- ja asiantuntijaviestintää, joka lisää opiskelijan ymmärrystä ja valmiutta verkostoitumiseen ja kansainvälisyyteen.

Kiinteistöalan kehittäjä

Osaamispolun tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Osaamispolku toimii loistavana alkuna toimialalle, joka on jatkuvasti kehittyvä ja jossa vallitsee työvoimapula. Opintopolun kursseilla käsitellään kiinteistöalaa ja siihen kuuluvia toimenkuvia ja työskentelymahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä.

Perusta oma verkkokauppa

Haluatko olla konkreettisesti mukana jatkuvassa kasvussa olevassa liiketoiminnassa? Osallistu verkkokauppa -osaamispolkuun ja opit ymmärtämään digimarkkinointityökalujen, markkinointianalytiikan ja verkkokauppalogistiikan merkityksen liiketoiminnassa. Käytännön harjoittelu toteutuu oppimisympäristössä, jossa sinulla on mahdollisuus rakentaa oma verkkokauppa ja myydä erilaisia tuotteita.

Sosiaali- ja terveysalan digikehittäjä

Osaamispolulla kehität digitaalista osaamistasi ja ammattitaitoasi tulevaisuuden osaajana huippuusi! Opintopolku tarjoaa kattavan perehdytyksen digitaalisten taitojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä palvelumuotoilussa. Opintopolun kursseilla opit mm. suunnittelemaan ja analysoimaan digitaalisia palveluita, suunnittelemaan ja koodaamaan käyttöliittymän sekä huomioimaan käytettävyyden ja käyttäjätyytyväisyyden. Opintopolulla opit myös hyödyntämään palvelurobotiikkaa ja tekoälyä Nao-robotin, SmartLab-älykodin tai Peili-sovelluksen parissa.

Teknologia terveys- ja hyvinvointialalla

Terveys- ja hyvinvointiala on nopeimmin kasvava vientiala teknologiateollisuudessa. Suomalainen palvelujärjestelmä tukeutuu yhä enemmän rutiinityötä nopeuttaviin palvelumalleihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja palvelurobotiikkaan. Alalla on kysyntää terveysalan ammattilaisista, joilla on valmiuksia olla kehittämässä tulevaisuuden asiakaslähtöisiä palveluita. Alalla on erityisesti tarvetta markkinointiosaajille sekä teknisille osaajille, jotka näkevät tekniikan tulevaisuuden mahdollisuutena. Opintopolun kursseilla opit rakentamaan palveluprototyypin ja suunnittelemaan sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja, jotka perustuvat yrityksen palvelustrategiaan.

Tulevaisuuden johtaminen muuttuvassa maailmassa, YAMK-opiskelijoille

Muuttuvassa maailmassa muutokset ovat usein nopeita ja tulevaisuuden johtajana on tärkeää, että sinulla on työkalut erilaisten tilanteiden sekä haasteiden kohtaamiseen. Opintopolulla saat valmiuksia johtaa muuttuvissa toimintaympäristöissä ja johtajuuden haasteiden ratkaisemiseen systeemisen ajattelun avulla. Opintopolun kursseilla opit hyödyntämään organisaatiokonstellaatiota johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen, analysoimaan strategisia päätöksiä moninaisista näkökulmista, tunnistamaan ja hyödyntämään yrittäjyysverkostoa, sekä kehittämään ja arvioimaan tavoitteellisesti asiantuntijuuttasi ja esimiestyötäsi. 

Viinintuntemus ja maahantuonti

Oletko kiinnostunut urasta juoma-alalla? Elintarvikkeiden ja juomien yhteismarkkinoilla juomaliiketoiminta kattaa lähes viidenneksen, eli Suomessa noin 2 miljardia euroa. Viinialalla hankitut taidot soveltuvat helposti myös muille juoma-alan osa-alueille kuten oluelle, mehuille ja veteen. Tyypillisiä tehtäviä alalla on tuote-, myynti-, tai kategoriapäällikkö. Opintopolun avulla saat loistavat lähtökohdat oman yrityksen perustamiseen viinituotannon parissa! Opintopolun kursseilla opit myös tunnistamaan osto- ja materiaalihankintojen prosessit sekä suorittamaan niihin liittyvät operatiiviset tehtävät, systemaattisen viininmaistelun ja sen hyödyntämisen tuotetietoisuudessa sekä suunnittelemaan yhtenäisiä ruoka- ja juomatarjoiluja.

Yritysvastuu

Opintopolussa saat käsityksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri puolista liike-elämässä ja yrityksen toiminnassa. Opit tunnistamaan toteuttamiskelpoisia, eettisiä ja resurssitehokkaita kiertotalousratkaisuja ja soveltamaan oppimaasi käytännönläheisellä projektilla sekä varautumaan erilaisiin tapahtumiin ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Opintopolun kursseilla opit laajasti liiketoiminnan jatkuvuudesta, kiertotaloudesta sekä kiertotalouden monista vaikutuksista ympäristöön ja vastuullisesta liiketoiminnasta.

 

3AMK:n ja Aalto-yliopiston kielikurssit

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää 3AMK:n sekä Aalto-yliopiston kielitarjontaa. 3AMK:n kieliopinnoille voit ilmoittautua 2.5.-6.6.2022. Aalto-yliopiston kielikurssit julkaistaan 11.5.2022 ja niille voit ilmoittautua heti julkaisun jälkeen. Aalto-yliopiston kielikurssien ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin alkua ja kursseille hyväksytään 3AMK:n opiskelijat, jos kursseilla on tilaa.