Korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut uudistuvat vuoden 2021 alusta, kun myös ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n palveluiden piiriin. Mutta mikä on YTHS ja mikä käytännössä muuttuu?

Mikä YTHS?

YTHS eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on koko Suomen laajuudella toimiva opiskelijoiden terveydenhoidon palveluntarjoaja. YTHS on erikoistunut opiskelijoille tyypillisten terveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Opiskelijat ovat myös edustettuina sen päätöksenteossa. 

YTHS:n toiminta rahoitetaan vuosittain julkisista varoista (Kela) sekä opiskelijoilta kerätyistä maksuista. Opiskelijoiden lisäksi YTHS tekee yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa ja tekee selvityksiä oppilaitoksissa opiskelijahyvinvoinnin varmistamiseksi. 

Mikä muuttuu?

Nykyisellään kunnat vastaavat AMK-opiskeluterveydenhoidon järjestämisestä yhdessä oppilaitosten kanssa. Tämä on tarkoittanut lähinnä kampuksilla sijaitsevia terveydenhoitajien palveluita. Vuoden 2021 alusta alkaen palvelut tuottaa YTHS ja ne käsittävät perusterveydenhoidon lisäksi laajemmat mielenterveys- ja hammaslääkäripalvelut. 

Jatkossa Kela perii opiskelijoilta vuosittaisen YTHS-maksun, joka on noin 74-77 euroa koko vuodelta. Maksu maksetaan kahdessa erässä, kullekin lukuvuodelle kerrallaan. YTHS:llä ei kuitenkaan tule olemaan käyntimaksuja, joten esimerkiksi hampaiden hoito edullistuu merkittävästi. 

YTHS:n palveluihin ovat oikeutettuja kaikki läsnäolevat tutkinto-opiskelijat, YAMK-tutkintoa suorittavat ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Vaihto-opiskelijat eivät kuitenkaan kuulu palveluiden piiriin, vaan heidän terveydenhoitonsa jää kuntien vastuulle. Opiskelija voi käyttää YTHS:n palveluita missä päin Suomea tahansa riippumatta koti- tai opiskelupaikkakunnastaan.

Vielä on avoimia kysymyksiä erityisesti palveluiden sijoittelussa. YTHS suunnittelee parhaillaan palveluverkkonsa laajentamista ja valmiit suunnitelmat saadaa todennäköisesti vasta vuodenvaihteessa. Toivomme, että isompien toimipisteiden lisäksi erityisesti pienemmillä kampuksilla säilyvät nykyisentasoiset terveydenhoitajapalvelut. 

Laureamkon edunvalvontatiimi tarkkailee tilanteen etenemistä ja ottaa tarpeen vaatiessa kantaa, jotta kaikilla opiskelijoillamme on laadukkaat terveydenhoidon palvelut. Jos sinulla on mitään kysymyksiä, voit olla yhteydessä hallituksen jäseneen Taru Salovaaraan (taru[at]laureamko.fi) tai edunvalvonta-asiantuntijaamme Ada Saariseen (ada[at]laureamko.fi).