Mikä ihmeen palvelutiimi?

Opiskelijakunnan hallitus toimii kahdessa eri tiimissä, palvelu- ja edunvalvontatiimissä. Nyt pääsettekin tutustumaan palvelutiimin rooleihin ja tehtäviin tarkemmin, jota pidä hatustasi kiinni, sillä nyt mennään!

Palvelutiimiä johtaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tiimin vetämiseen kuuluu tapaamisten puheenjohtaminen. Hänen tulee olla myös perillä tiimin eri asioista. 

Tuutorivastaavan tehtävinä on huolehtia tuutorihausta ja valinnoista, tuutorien kouluttamisesta ja heidän ryhmäyttämisestä, sekä varmistaa, että orientaatiopäivät sujuvat ongelmitta tuutoritoiminnan osalta. Lisäksi hän järjestää vastuutuutorien tapaamisia ja tuutoreille erilaisia tapahtumia kuten tuutorileiri jatkoineen. Jos haluat tutustua uusiin tyyppeihin niin tässä tehtävässä niitä on tarjolla kymmenittäin.

Hallituksen kansainvälisyysvastaava pitää huolen vaihto- ja degree-opiskelijoista. Tämä tarkoittaa orientaatio päivien ohjelman suunnittelua ja tekoa, vaihtari tuutorien kouluttamista ja heidän toiminnan koordinointia, tapahtumien tekoa, Lapin ja Pietarin matkojen koordinointia, degree-leirin toteuttamista sekä vaihto-opiskelijoiden ja heidän tuutorien apuna oloa. Tässä pestissä pääset kehittämään kielitaitoa ja pääset tutustumaan kansaivälisyyteen suurella kädellä.

Hallituksen kampustiimivastaava huolehtii kaikkien kuuden kampuksen kampustiimeistä. Tähän kuuluu mm. uusien jäsenten Laureamko tilien tekemistä, perehdytyksien ja koulutuksien pitoa, kampustiimien kummien ohjaamista, tukena ja turvana olemista, sekä hän varmistaa että sääntöjen mukaiset asiat kuten talousarviot ja toimintasuunnitelmat tulee tehtyä. Tästäkään pestistä ei sosiaalisuutta puutu, eli pääset tutustumaan moniin uusiin ihmisiin!

Tapahtumavastaavan paikka on hieno tilaisuus tapahtuma-alasta työpaikkana haaveileville. Tapahtumavastaavana pääset itse suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia, sekä mm. auttamaan kampustiimejä heidän tapahtumien toteuttamisessa. Tapahtumavastaavana solmit myös arvokkaita suhteita tapahtuma-alan toimijoihin esimerkiksi toimimalla Night People Groupin ja Laureamkon välisenä yhteyshenkilönä. Joten jos sulla on tapahtumaideoita ja unelmia, niin tämä on hyvä paikka toteuttaa ne.

Jäsenpalveluvastaava on kultaakin arvokkaampi Laureamkolle, sillä kaikki Laureamkon toiminta tehdään jäseniä ja opiskelijoita varten. Jäsenpalveluihin sisältyy mm. tuotemyynti, asiakaspalvelu ja jäsentunniste. Hän mm. tilailee ja suunnittelee myyntituotteita, koordinoi chattia ja inventaarioita. Tässä tehtävässä voi halutessaan päästä käyttämään luovuuttaan, luomalla uusia tuotteita myyntiin.

Jos on kiinnostunut saamaan kontakteja eri yrityksiin ja harjoittelemaan omia myyntitaitoja, niin se onnistuu yritysyhteistyön parissa. Laureamko etsii jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita niin alennusten kuin laajemmankin yhteistyön tiimoilta. Yritysyhteistyössä pääset kartoittamaan ja kontaktoimaan potentiaalisia kumppaneita ja solmimaan yhteistyösopimuksia, sekä pitämään huolen nykyisistä yhteistyösopimuksista.

Hallituksessa on mahdollista päästä kehittymään markkinoinnin ja viestinnän parissa.  Hallituslaiset yhdessä Laureamkon työntekijän kanssa vastaavat kaikesta Laureamkon viestinnästä. Viestintää tekevät kaikki yhdessä, mutta päävastuu siitä on markkinointi ja viestintä tiimin vetäjällä, josta kehittyy varmasti markkinoinnin superosaaja vuoden aikana.

Vastuualueiden lisäksi palvelutiimissä toteutetaan paljon erilaisia projekteja. Vaikka sinulla ei olisi omaa tiimiä vedettävänä, niin pääset varmasti harjoittelemaan johtamista projektipäällikön ominaisuudessa. Projekteja voivat olla esimerkiksi orientaatioviikkojen organisointi, vuosijuhlien järjestäminen, koulutusristeilyn järjestäminen tai verkkoyhteisöllisyyden kehittäminen.

Miten vastuut valitaan?

Jokaisen hallituslaisen tehtävät sovitaan yhdessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Jokainen pääsee itse vaikuttamaan siihen mitä tehtäviä haluaisi päästä tekemään ja yleensä jokaisella onkin useampi vastuualue esimerkiksi tapahtumat ja kampustiimit tai vaikka yritysyhteistyö ja jäsenpalvelut. 

Hallitukseen hakevan kannattaa siis miettiä mitkä itseä kiinnostaa ja missä haluaisi päästä vuoden aikana kehittymään. Ensi vuoden hallitus valitaan tammikuussa 2022, mutta ensi vuoden projekteja avataan jo loppuvuodesta! Eli näin sulla on mahdollisuus päästä jo vähän tutustumaan millaista työtä tämä on. 

 

Jos sulle tulee mieleen mitään kysytävää liittyen palvelutiimiin tai hallituksessa toimimiseen tai hakemiseen, niin laita viestiä tulemaan osoitteeseen [email protected]