Hae hallitukseen 2020

Laureamkon hallitukseen 2020 etsitään yhtä jäsentä lisää. Voit hakea mukaan lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen edustajiston puheenjohtajalle Vertti Airaksiselle, [email protected], viimeistään 2.1. Hallituksen jäsen valitaan edustajiston kokouksessa 3.1. Hakijat voivat esittäytyä kokouksessa.

Mikä ihmeen hallitus?

Laureamkon hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä enintään kahdeksasta hallituksen jäsenestä. Hallitus johtaa Laureamkon toimintaa edustajiston antamien linjauksien mukaan. Hallitus vastaa toimintasuunnitelman ja budjetin toteutumisesta. Hallituspesti kestää vuoden, tammikuusta joulukuuhun ja luottamustoimesta maksetaan palkkiota.

Mitä hallitus tekee?

Hallitus jakautuu yleensä kahteen tiimiin, joista toinen keskittyy opiskelijakunnan palveluihin ja toinen vaikuttamiseen. Näistä jälkimmäinen eli edunvalvontatiimi hoitaa mm. hyvinvoinnin, vaikuttamisen, palautteen käsittelyn (kuten VoxBox) ja koulutuksen kehittämisen sekä kuntavaikuttamisen (yhdessä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien ja yliopistojenopiskelijakuntien kanssa).

Palvelutiimille kuuluvat mm. tuutorit (haku, valinta, koulutus), kansainvälisyys (vaihto-opiskelijat, kansainväliset vieraat), kampustiimit (kouluttaminen ja tukeminen), markkinointi ja viestintä (Facebook sivut, Instagram sekä verkkosivut), myyntituotteet sekä tapahtumat.

Hallituksen projektit riippuvat kuitenkin jäsenien kiinnostuksien kohteista sekä aktiivisuudesta.

Hallituksessa pääset laatimaan budjetteja sekä toimintasuunnitelmaa, opettelemaan projektipäällikkyyden sekä johtamisen saloja, luomaan yhteistyösopimuksia, vaikuttamaan Laurean työryhmissä sekä tietenkin mahtavat mahdollisuudet verkostoitumiseen.