Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaalien ehdolle asettautuminen päättyi 12.10.2022.
Ehdolle asettautuneet muodostivat kaksi vaaliliittoa: La’SOTE kahdeksalla ehdokkaalla ja Aktiiviset Laurealaiset viidellä ehdokkaalla. Ehdolle asettui 13 henkilöä, jotka muodostavat Laureamkon edustajiston kaudelle 2023. Varsinaista vaalitoimitusta ei järjestetä sillä edustajistossa on 15 varsinaista ja 15 varajäsenen paikkaa.

Edustajiston kokoonpanon saat ladattua täältä!

Vaaliohjesäännön 20 § mukaisesti opiskelijakunnan jäsen voi valittaa ehdokkaaksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta neljätoista (14) päivän kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected] viimeistään 26.10.2022 klo 18.00.

Keskusvaalilautakunta onnittelee valituksi tulleita.