Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjesti edustajiston vaalit 30.10.-6.11.2019. Vaaleissa valittiin viisitoista (15) edustajaa sekä kuusi (6) varajäsentä muodostamaan Laureamkon edustajiston ensi vuodelle 2020.

Vaalien ääniharavaksi nousi Samu Reinikainen 27 äänellä ja suosituin vaaliliitto oli La’SOTE vertailuluvulla 145. Vaaleissa annettiin yhteensä 303 ääntä, joka tarkoittaa äänestysprosenttia 12,6 %.

Edustajistovaalien tuloksen saat ladattua täältä!

Vaaliohjesäännön 20 § mukaisesti opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta neljätoista (14) päivän kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected] viimeistään 20.11.2019.

Keskusvaalilautakunta onnittelee valituksi tulleita ja kiittää kaikkia vaaleihin osallistuneita.