Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjesti edustajiston vaalit 28.10. – 4.11.2020. Vaaleissa valittiin viisitoista (15) edustajaa sekä neljä (4) varajäsentä muodostamaan Laureamkon edustajiston ensi vuodelle 2021.

Vaalien ääniharavaksi nousi Jenna Jourio 33 äänellä ja suosituin vaaliliitto oli La’SOTE vertailuluvulla 130. Vaaleissa annettiin yhteensä 242 ääntä, joka tarkoittaa äänestysprosenttia 14,8 %.

Edustajistovaalien tuloksen saat ladattua täältä!

Vaaliohjesäännön 20 § mukaisesti opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta neljätoista (14) päivän kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected] viimeistään 18.11.2020.

Keskusvaalilautakunta onnittelee valituksi tulleita ja kiittää kaikkia vaaleihin osallistuneita.