Edunvalvontatiimi on jatkanut toimintaansa etänä koronakevään aikana. Laurean johtoa on tavattu säännöllisesti ja projekteja on edistetty Zoom-kokousten välityksellä.

Kevät 2020 on ollut meille kaikille poikkeuksellinen, mutta edunvalvontatyö jatkuu. Yksi Laureamkon tämän kevään tärkeimmistä tavoitteista on ollut varmistaa, että opiskelu sujuu poikkeusoloista huolimatta. Levitimme huhtikuussa kansallista etäopetuksen laatukyselyä, joka sai Laureassa noin 450 vastausta. Kansallisen kyselyn tuloksista on uutisoitu paljon, sillä yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista kertoivat poikkeustilan lisänneen heidän stressiä. Laureassa 31,3% vastanneista kertoivat motivaationsa heikentyneen ja 38,8% kertoivat henkisen jaksamisen muuttuneen huonompaan suuntaan. Olemme olleet vuoropuhelussa Laurean johdon kanssa kyselyn tuloksiin liittyen, ja keskustelleet yhdessä ratkaisuista opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Edunvalvontatiimin projektit ovat edistyneet kevään aikana. Yhdenvertaisuussuunnitelmaprojekti on jo vauhdissa, ja siihen liittyvä yhdenvertaisuuskysely on jaettu jäsenistölle. Kyselyn avulla voimme paremmin ymmärtää yhdenvertaisuuden toteutumista korkeakouluyhteisössämme. Yhdenvertaisuussuunnitelma on tarkoitus hyväksyä edustajistossa syksyllä.

Kuntavaikuttaminen on myös ollut monella tapaa esillä lähikuukausina. Olemme suunnitelleet yhteydenottoja Laurean kampuskuntiin, ja tarkoitus on keskustella kuntapäättäjien kanssa syksyn aikana opiskelijoille tärkeistä teemoista. OPKU+:n kaupunkipoliittista ohjelmaa uudistetaan myös ennen kuntavaaleja, ja sen pohjalta olisikin tarkoitus käynnistää kuntavaalivaikuttamisen suunnittelu syksyllä.

YTHS-uudistus etenee ajallaan, ja aiheesta on keskusteltu useissa webinaareissa kevään aikana. Tällä hetkellä pohditaan YTHS:n toimielimien opiskelijajäsenten valintamenetelmiä, ja keskustelu aiheesta tulee jatkumaan syksyyn asti.

Siinä on lyhyesti Laureamkon edunvalvontatiimin kuulumiset. Vaikka kohta onkin jo aika lähteä kesälomalle, olemme vielä muutaman viikon paikalla. Ota rohkeasti yhteyttä jos jokin asia on mielen päällä. Autamme mielellämme!