Tammikuussa 2021 ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n terveydenhuollon piiriin. YTHS:n laajentuminen on opiskelijaliikkeen pitkäjänteisen vaikuttamistyön tulosta. Tammikuusta lähtien KAIKKI ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat maksavat YTHS-maksun Kelalle kahdesti vuodessa. Mitä tällä maksulla saa ja mitä YTHS-laajennus tarkoittaa tavalliselle opiskelijalle?

YTHS on yliopisto-opiskelijoiden vuonna 1954 perustama säätiö, joka on järjestänyt heille opiskeluterveydenhuollon palvelut jo ennen Suomen hyvinvointivaltion rakennuskauden alkamista 60-luvulla. Vanha tilanne, jossa yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluja on tuottanut opiskeluterveydenhuoltoon erikoistunut säätiö, ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat olleet kunnallisen opiskeluterveydenhuollon piirissä on kauan koettu epäoikeudenmukaiseksi. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat ovat tehneet yli vuosikymmenen vaikuttamistyötä YTHS-laajennuksen eteen, ja nyt laajennus on toteutumassa vuodenvaihteessa.

Uuden korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltolain astuessa voimaan 1.1.2021 ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n terveydenhuollon piiriin. Tämän myötä kaikkien ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden tulee maksaa YTHS-maksu Kelan verkkoasiointipalvelussa kahdesti vuodessa. Kevään maksun takaraja on 31.1.2021.

Maksu ei ole sidoksissa palveluiden käyttöön, se on siis maksettava riippumatta siitä, käyttääkö YTHS:n palveluja vai ei. Kevään 2020 maksua ei ole vielä vahvistettu, mutta se tulee olemaan noin 35-40 euroa.

Mitä tällä maksulla siis saa? YTHS tarjoaa pääasiassa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluita opiskelijoille.  Palveluista esimerkkejä ovat terveystarkastukset, mielenterveyspalvelut, seksuaaliterveyden edistäminen, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä rokotukset. Päivystyspalvelut eivät kuulu opiskeluterveydenhuoltoon, eli niitä ei YTHS:llä ole. YTHS:n tehtävänä on myös tunnistaa opiskelijan erityisen tuen tarve ja ohjata opiskelija jatkohoitoon tarpeen mukaan. YTHS ei peri palveluista käyntimaksua vuoden 2021 alusta lähtien.

Minulla on työpaikan kautta työterveyden palvelut käytössä. Miten hyödyn YTHS:stä? Kannattaa tutustua YTHS:n tarjontaan vaikka olisikin työterveyspalvelut käytössä. YTHS on erikoistunut opiskelijoiden terveydenhuoltoon, ja palveluista voi löytyä jotain, mitä ei ole katettu työterveyden sopimuksessa. Harvalla kuuluu esimerkiksi hammaslääkäripalvelu työterveyssopimukseen, joten tässä on YTHS:stä ehdottomasti hyötyä.

Minulla on jo hoitosuhde kunnallisella puolella. Mitä sille tapahtuu? Vaikka ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n terveydenhuollon piiriin, heillä säilyy oikeus käyttää kunnallisia palveluja. Voit siis jatkaa hoitosuhdetta kunnallisella puolella mikäli haluat. Jos opiskelija ilmoittaa haluavansa siirtää hoitosuhteensa YTHS:lle, YTHS nimeää opiskelijalle vastuutiimin, joka keskustelee hoitosuhteen siirtämisestä kunnallisten toimijoiden kanssa.

Miksi kaikkien tutkinto-opiskelijoiden täytyy maksaa YTHS-maksu? YTHS:n rahoituksesta tulee 77% valtiolta ja 23% opiskelijoilta. Se, että kaikki tutkinto-opiskelijat maksavat YTHS-maksun takaa sen, että maksu pysyy edullisena ja palvelut saavutettavina kaikille korkeakouluopiskelijoille.

YTHS tekee myös paljon työtä, joka ei välttämättä näy opiskelijoiden arjessa, mutta joka siitä huolimatta vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin. Säätiö tekee paljon tutkimusta ja tukee opiskelijajärjestöjä työssä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Lisäksi YTHS tekee paljon yhteistyötä oppilaitosten kanssa opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi. Nämä hyödyttävät kaikkia opiskelijoita!

Loppukuun aikana käsittelemme YTHS:sää viikoittain blogissamme. Ensi viikolla syvennymme tarkemmin YTHS-maksuun ja sen maksamiseen!

Lue lisää YTHS:n nettisivuilla: https://www.yths.fi/