22 Camilla Relander | Sinipuna

Olen Camilla Relander, tammikuussa 2021 oikeustradenomiopinnot aloittanut koronafuksi. Teknisesti

ottaen opiskelen Hyvinkään kampukselta, mutta pandemian vuoksi en ole kertaakaan jalallanikaan astunut

Hyvinkään kampukselle. Leppävaaran kampukselta olen käynyt lainaamassa kirjoja, muuten en ole Laurean

tiloissa ollutkaan. Kotoisin olen Kouvolasta, jossa toimin luottamustehtävissä kaupunginvaltuutettuna ja

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenenä. Opintojen ohessa työskentelen järjestösihteerinä Helsingin sekä

Uudenmaan Demarinuorilla, ja vapaa-aika kuluu kunnallisten luottamustehtävien lisäksi pitkälti

järjestöhommissa mm. Demariopiskelijoiden varapuheenjohtajana ja Kymenlaakson Osakunnassa.

Olen ehdolla Laureamkon edustajistovaaleissa uudelta Sinipunalistalta, koska Laureamkossa tarvitaan nyt

todella muutosta ja vaaliliitto Sinipuna on aidosti moniääninen, sillä pienellä listallamme on kuitenkin

kolmen eri alan opiskelijoita. Osaamme siis katsoa ja kehittää Laureamkoa laajasta vinkkelistä rajoittumatta

ainoastaan tietyn alan opiskelijoihin. Minulta löytyy pitkä järjestötausta opiskelija- ja nuorisojärjestöistä ja

aiempia opintoja Helsingin yliopistosta, joten opiskelijan arki ei ole mitään täysin tuntematonta aluetta.

Edari on kuitenkin vielä kokematta, joten nyt olisi sen aika.

Koronafuksina olen havainnut monenlaisia kehityskohteita Laureamkon toiminnassa etenkin uusien

opiskelijoiden sitouttamisessa Laureamkon toimintaan. Tammikuussa opinnot aloittaneena sain

fuksikevään aikana säälittävän vähän tietoa tapahtumista, jotka nimenomaisesti olisivat olleet fukseille

suunnattuja kuten haalarinkastajaiset. Tapahtumasta ei ollut oikein kukaan muukaan kuullut, kun kyselin

ympäriinsä. Siksi vuonna 2022 tulee toiminnan painopisteenä olla pandemia-aikana opintonsa aloittaneet ja

heidän sitouttamisensa opiskelijakunnan toimintaan. Toimintaan on vaikea tulla, jos siitä ei kuule mitään tai

tiedä missä ja milloin toimintaa on.

Hauskana faktana voin kertoa, että olen työskennellyt yhden kesän Tykkimäen huvipuistossa maskottina.

Koko kesä meni suureen sammakkopukuun pukeutuneena. Googlaa Kusti Sammakko, niin näät millaisesta

asusta oli kysymys.

Äänestä siis kakskytkaks

(ja nelkytviis,

on juna mennyt viimeinen,

mut siitä viis!)