16 Noora Jokiranta | TASE

Olen Noora, 23-vuotias toisen vuoden oikeustradenomiopiskelija Hyvinkäältä. Hyvinkään kampuksella tulee pyörittyä ahkeraan, koska olen mukana kampustiimissä. Lisäksi olin vastuutuutorina syksyllä 2021, joten taustaa Laureamkon aktiivina löytyy varsin paljon.

 

Monipuolisen aktiivitaustani vuoksi olen päässyt kuulemaan useiden kanssaopiskelijoideni mielipiteitä Laureamkon ja Laurean toiminnasta. Lähdin ehdolle juuri siksi, että voin vastata heidän ajatuksiin ja huolenaiheisiin parhaiten edustajistossa. Haluan olla tekemässä Laureamkosta entistäkin yhdenvertaisempaa ja avoimempaa kaikille jäsenille. Lisäksi haluan vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointiin sekä budjetin käyttöön, jotta Laureamkosta olisi vielä enemmän hyötyä jäsenilleen.

 

In English:

My name is Noora and I’m 23 years old. I’m studying BBA specializing in legal expertise in Hyvinkää. I’m a member of the campus team and I was tutor in autumn 2021 so I have plenty of experience of working as a active member of Laureamko.

 

The reason why I want to be member of the council of representatives is that I want to answer to students worries and thoughts about Laurea and Laureamko. I want to make Laureamko even more equal and accessible for everyone. I want also act for students wellbeing and budget so Laureamko could be even more useful for the members.