Hei sinä siellä!

Olen Leppävaarasta rantautuva 25-vuotias turvallisuusalan opiskelija, ja haen ensi vuodelle opiskelijakuntamme edustajistoon numerolla 41 vaaliliitto Indexin riveissä. Kuluneen vuoden aikana olen ollut mukana opiskelijakunnan hallituksessa, ja aiemmin edistänyt opiskelijayhdistys Lato ry:n toimintaa. Nämä siis suurimpina. Lisäksi mulla on ollut lusikka niin monessa sopassa, että kaikkia juttuja on hölmöä edes listata.

Miksi antaisit äänesi mulle? Mä haluan olla päättämässä siitä mitä meidän opiskelijakunta tekee. Opiskelijana mulle tärkeintä on päästä vaikuttamaan Laureaan ja meidän jokaisen opiskelijan hyvinvointiin. Tiivistän tämän muutamaan pointtiin:
Laurean tilojen ja palveluiden tulee tukea meidän opiskelijoiden viihtyvyyttä. On väärin, että kampukset autioituvat kello neljän jälkeen, sillä kampustemme tilat ja palvelut eivät tue opiskelijoidemme arkea
Haluan varmistaa, että tutkintojemme arvo ei heikkene digitalisaation myötä. Siksi opetuksen laadun on kehityttävä jatkuvasti kaikki opiskelumuodot huomioiden. Verkko- ja monimuoto-opiskelu eivät saa ajaa päiväopetuksen ylitse
Laurealle on saatava lisää liikuntatiloja, joita opiskelijat voivat Zonen kautta käyttää. Lisäksi istumista luennoilla ja opetustilanteissa on vähennettävä.
Kun annat äänesi numerolle 41, niin et joudu pettymään! ☺

Hey you there!
I’m fourth year security management student from Leppävaara, and I’m running for electorate seat at Laureamko Council of Representatives election as number 41 with electoral alliance Index. This year I’ve been part of student unions’ board of members, and previously been leading student party Lato ry.

Why would you give your vote for me then? I want to be part of deciding what our student union does. As a student my main concern is advocating for our each students’ wellbeing at Laurea.
The facilities and services at our campuses must support wellbeing of our students. It’s wrong that our campuses desert completely after 4 PM, as the facilities and services don’t support enjoyment and hanging out.
I want to ensure that the value of our degrees will not degrade from digitalization. That’s why quality of education must evolve constantly addressing all forms of learning. Also online and multiform education must not be prioritized over traditional daily education methods.
Laurea needs more gym/exercise facilities, which can be used by our members through ZoneSports. Additionally sitting during the lessons should be reduced.
Give your vote for number 41, and you won’t regret it! ☺