Moi!
Olen Atte Manssila ja opiskelen ensimmäistä vuotta tietojenkäsittelyn tradenomiksi
Leppävaaran kampuksella.
Minut löytää Indexin listalta numerolla 35.
Aiempaa edustajistokokemusta ei löydy, mutta toimin tällä hetkellä aktiivina Jenkins ry:ssä ja Laureamko Leppävaaran kampustiimissä.
Tavoitteeni edustajistossa on mahdollistaa kaikilla kampuksilla opiskelijoille hyvät ja viihtyisät tilat tapahtumien järjestämiseen ja ryhmätöiden tekemiseen.

Hi!
My name is Atte Manssila and I’m first-year BIT student at Leppävaara’s campus.
You can find me on Index’s list as #35.
I’m currently working as an active member in Jenkins ry and Laureamko Leppävaara’s campus team.
My goal as your representative is to make areas for group working and events better and more comfortable.