Moro!
Olen Eemil Katavisto, kolmannen vuoden tietojenkäsittelyopiskelija Lepuskista. Olen aikaisemmin ollut edarissa ja tuutorina 2017, Poikkitieteellisessä Pursiseurassa 2017 ja toiminut Lepuskin kampustiimissä 2016-2018, viime kevään puheenjohtajana. Olen myös Laurean tietojenkäsittelyopiskelijat Jenkins ry:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2018.

Haen edustajistoon vuoden tauon jälkeen, koska koen että mun kokemuksella järjestötoiminnasta ja vaikuttamistyöstä voin kehittää Laureamkon toimintaa. Haluaisin parantaa Lauremkon ja opiskelijayhdistysten yhteistyötä, sekä fuksien perehdytystä, joka on nykymuodossa erittäin sekava. Mulle voi laittaa viestiä asiasta kuin asiasta, ja keskustelen mielelläni visiostani opiskelijakentän parantamiseksi.

Äänestä mut edariin, jotta voimme yhdessä kehittää Laureamkoa! Olen ehdolla numerolla 34, muista äänestää ja vaikuttaa

Hey!
I am Eemil Katavisto, third year BIT student from Leppävaara. I have been a Member of the Council earlier in 2017, as well as a student tutor. I have been in LOB in 2017, and Leppävaara campus team from 2016 to 2018, last spring as the President. I am a founding member and President of the Board for BIT Student Association of Laurea Jenkins ry for 2018.

I am applying for the Council of Representatives after a one year hiatus, because I believe that my experience in advocacy work and student organizations will allow me to greatly improve Laureamko. I would like to improve the relations and cooperation between Laureamko and other student associations of Laurea, as well as change the orientation week for the freshmen, as the current model is too confusing. I am happy to answer any questions and discuss my vision for the improvement of the whole student active field.

Vote me for the Council of Representatives, and together we can take Laureamko forward! I am Candidate #34, remember to vote and make a difference.