Hei, opiskelijat, olen Ingrid Ramberg, ehdolla numerolla 26! Olen toisen vuoden sosionomiopiskelija Otaniemen kampukselta.

2018 maaliskuusta lähtien olen ollut kampustoimija ja Otaniemen kampustiimin talousvastaava elokuusta 2018. Toimin myös tuutorina 2018 syksyn uusille opiskelijoille. Tykkään kovasti toimia erilaisissa opiskelijakunnan aktiivitehtävissä; pidän vastuusta enkä pelkää haasteita! Haluan edustajistoon vaikuttamaan tärkeisiin asioihin.

Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen kampuksilla on mielestäni tärkeää – opiskelijat voisivat olla aktiivisesti kehittämässä Laureaa! Haluan edustaa jokaista opiskelijaa alasta tai kampuksesta riippumatta sekä pitää huolen opiskelijoiden omasta asemasta. Lähiopetuksen lisäämistä päiväopiskelijoilla pidän tärkeänä, koska se tukee itsenäistä opiskelua. Haluaisin yhteisöllisyyden kasvavan entisestään Laurean kampuksissa, Laureamkon sisällä sekä kaikkien kampustiimien välillä. Opiskelijakulttuurin vahvistaminen on myös oleellinen asia minulle.

Hi, students, I’m Ingrid Ramberg – my number is 26! I’m a second-year student of bachelor of social services from Otaniemi campus.

I’ve been a campus active since March 2018 and Otaniemi campus team treasurer since August 2018. I worked as a tutor for freshmen in the fall 2018. I enjoy participating in various student board tasks; I understand responsibility and am not afraid of challenges. I want to become a representative because I want to be involved in important matters.

I think students could be active in developing Laurea and I find promoting their participation at campuses important. I want to represent each student irrespective of their field or campus as well as ensure a fair treatment for them. I find it important to increase contact teaching, as it supports individual learning. I would like to see the sense of community improve at Laurea campuses, within Laureamko as well as between all campus teams. Reinforcing the student culture is also dear to me.