Moi! Olen Emmi Lintunen – ehdolla numerolla 19 EsKojen vaaliliitosta ja haluan, että Laureamko on entistä yhteisöllisempi ja vaikuttaa aktiivisesti Laureaan tehdäkseen kampuksistamme parhaimmat opiskelupaikat.

Opiskelen kolmatta vuotta it-tradenomiksi Leppävaaran kampuksella ja olen toiminut aktiivina opintojeni alusta saakka. Tämän vuoden olen toiminut hallituksen varapuheenjohtajana sekä tutkintolautakunnassa opiskelijaedustajana. Olen toiminut Laureamkossa niin kampustiimin puheenjohtajana, tuutorina, edustajiston jäsenenä, hallituslaisena kuin hallinnon opiskelijaedustajana, joten minulle on syntynyt todella syvä ymmärrys Laureamkon kaikesta toiminnasta, ja nyt haluan parantaa sitä entistä enemmän

Edustajistossa haluan ajaa kampuksissa opiskelijat huomioon ottavaa suunnittelua niin, että opiskelijat tuntisivat kampukset kuin olohuoneeksi, jossa on mukava opiskella ja viettää aikaa. Haluan myös kiinnittää huomiota korkeakoululiikuntaan ja vaikuttaa siihen, että Laurea mahdollistaa mm. istumisen vähentämisen luennoilla ja että Laureamko vaikuttaa aktiivisesti liikuntamahdollisuuksiin. Opiskelijakuntamme on oltava myös yhteisöllinen ja läpinäkyvä ja opiskelijoiden pitäisi saada äänensä kuuluviin kauttamme Laurean päätöksenteossa.

Me EsKot menemme opiskelijat edellä tavoitteissamme ja äänestämällä numeroa 19 saat aktiivisen ja väsymättömän vaikuttajan opiskelijoiden puolesta! Haluan ensi vuoden edustajistosta aktiivisen enkä pelkää kyseenalaistaa yhtäkään päätösehdotusta.

Tsekkaa myös EsKojen Facebook-sivu ja loput ehdokkaat ja muista käyttää äänesi!

Hi! I’m Emmi Lintunen – running as number 19 from the EsKot electoral alliance and I want Laureamko to be a better community and actively influence Laurea to make our campuses the best places to study in.

I study Business Intelligence Technologies for a third year in Leppävaara campus and I have been an active since I started school. This year I’ve been the vice president in the Board of Laureamko and a student representative in the examination board. In Laureamko I have experience on being the president of the campus team, a tutor, a member the of the Council of Representatives, a student representative and now as the vice president of the Board. Therefore I have a good understanding of how Laureamko functions and wish to help it get better.

In the Council of Representatives I want to make all the campuses as student living rooms so that every student would like to study and spend time in the campuses. I also want to draw attention to university sports and help Laurea to make it possible to f.e. decrease sitting in lectures and help Laureamko to actively influence our sports chances. Our studen union has to be communal and transparent and the students should have their voices heard through us.

We, in EsKot, are students first in our goals and by voting number 19 you’ll get an active and tireless person to promote students’ interests! I want next year’s Council to be active and I am not afraid to question any decisions.

Check out EsKot’s Facebook page and the rest of our candidates and don’t forget to use your vote!