Teemu Kiiski #18
Tikkurilan kampukselta, opiskelen sairaanhoitoa

Olen asettunut ehdolle, koska haluan parantaa opiskelijoiden asemaa korkeakoulussamme. Opiskelijat kohtaavat epäreilua kohtelua, kohtuuttomia vaatimuksia ja alakohtaista epätasa-arvoa.
– Kohtuudella kiitos.
Haluan muutosta alojen väliseen epätasa-arvoon, sekä opetustilojen laatuun. Tämän lisäksi vaatimuksista tulisi keskustella. Työmäärät ja vaatimukset ovat enemmän ja vähemmän kierossa, verkkokursseihin kuluu enemmän tunteja, kuin tarjolla on opintopisteitä. Emmekä lopulta opi yhtään mitään ja opettaja vaatii vielä lisää.
– Ansaitsemme parempaa!

My name is Teemu Kiiski. #18
I study nursing in Tikkurila.
Why I’m nominee, I’m because I want make our school better for us and for the following generations. I’ve faced inequality and I’ve fight against our school organization. I won. Believe me, it’s not easy.
– Fair rules for all of us.
I want equality to our fields of studies. Also we need and we deserve better learning facilities. It’s important for us and our future. Online courses -you have to use many hours for them and then you get feedback: not enough, be more accurate. You don’t know what or where, who. It’s just wasted time. 50 hours work for 1 credit. ”Nice!”
And what we have learned? How to use google. How to use microsoft word. That’s really useful in future!
– We deserve better