Olen Lauri Ellilä ja opiskelen Tikkurilan Laureassa liiketaloutta ensimmäistä vuotta. Kuulun EsKot vaaliliittoon ja olen tulevissa edustajistovaaleissa ehdokasnumerolla 16. Aloitin opiskeluni oltuani jo pidemmän aikaa työelämässä Suomessa ja ulkomailla etsimässä kiinnostavaa suuntaa opinnoille. Olen asunut vuosien varrella useissa eri maissa ja saanut mielenkiintoisia näkökulmia asioihin.

Viime vuodet olen työskennellyt tapahtumatuotannon parissa eri tehtävissä ja haluaisinkin tuoda osaamistani alalta Laureamkon opiskelijoiden hyväksi. Lähdin ehdokkaaksi Laureamkon edustajistoon kantavana ajatuksenani pyrkiä tuomaan ulkomailla opittuja toimintamalleja käyttöön ja auttamaan omalta osaltani Laureamkon jäsenistön yhteisöllisyyden rakentamisessa erilaisten aktiviteettien ja tapahtumien kautta.

Laureamko on lähtökohtaisesti mielestäni terveeltä pohjalta ponnistava organisaatio, mukana on motivoituneita ja aktiivisia toimijoita kenen näkisin mielelläni toimivan myös laajemmin opiskelijoidemme hyväksi. Kansainvälisesti vertaillen meillä Laurean opiskelijoilla on suhteellisen vähän opintojen ulkopuolisia aktiviteetteja ja haluaisin siihen saada aikaan muutoksia. Opiskelijabileitä ja approja on hyvä olla edelleen, en niiden merkitystä haluakaan väheksyä – enkä missään tapauksessa niitä vähentää. Näen kuitenkin puutteen vapaa-ajan toiminnassa niille ketkä eivät välttämättä halua tai esimerkiksi elämäntilanteen vuoksi voi viettää aikaansa samalla tavoin ravintoloita kiertäen iltamyöhään.

Tehdään ja kehitytään yhdessä!

I am Lauri Ellilä, a freshman studying Bachelor of Business Management in Laurea Tikkurila. Being a member of EsKot electoral alliance I will be candidate 16 on their list. I began my studies after being in working life for several years around Finland as well as abroad looking to find an interesting direction for my studies. I’ve lived around the world and acquired a little different perspective towards things.

Last few years I’ve been working in different roles being part of the production team for different events and would like to bring my expertise to benefit the event production for students of Laureamko. I decided to run for The Council of Representatives candidate with the idea that I would like to bring some of the models I’ve seen in use abroad and help build a unified student body through different activities and events.

Laureamko, in my eyes, is a working organization on a healthy basis – we’ve got plenty of highly motivated and active campus team members whom I would like to see working more extensively towards the wellbeing of our student body. Looking at things on an international scale students of Laurea currently have relatively little extracurricular activities and this is something I’d really like to work on. I really do not want to look down or in no way look to have less bar crawls ”appros” or student parties. There is still a serious lack of extracurricular activities for those students who do not want to, or for example due to their life situation don’t to or can’t stay out late going around bars and drinking.

Let’s do and develop together!