Olen Sarah Takolander ja opiskelen sosiaalialaa Tikkurilan kampuksella. Olen ollut
aktiivinen toimija Laureamkossa 4,5 vuotta ja edelleen jatkan. Haluan edustajistoon,
koska opiskelijapolitiikka sekä opiskelijahyvinvointi, erityisesti opiskelijoiden
mielenterveys, ovat edelleen lähellä sydäntäni. Haluaisin kasvattaa opiskelijoiden
välistä tietoutta, ymmärrystä ja hyväksyntää koskien yksilöiden erilaisuutta niin Laureamkossa sisäisesti kuin myös vaikuttaa kaikkien laurealaisten asenteisiin koskien
erilaisuutta. Vertaamme hyvin paljon itseämme muihin ja toisinaan pidämme itseämme
huonompina kuin kaikkia muita. Koen, että olemme unohtaneet, että jokaisella on oma
tarinansa ja historiansa ja olisi tärkeää tuoda tätä puolta esille Laureamkossa. Kukaan
meistä ei ole superihminen!

I’m Sarah Takolander and I study Social Services in Tikkurila. I’ve been active in
Laureamko for 4,5 years now and I still am. I want to become member of the Council of
Representatives, because I’m really intrested in student politics and student welfare, for
the moment especially mental health issues. I would like to build up knowledge,
understanding and acceptance of the differences of every student both inside of
Laureamko but of course also affect the attitudes towards differences in the whole
Laurea. We compare ourselves to each other and sometimes feel that everybody else are
better than we are. I feel that we’ve forgot that every person has a story and a past and
that’s why I feel that this would be an important issue to bring up in Laureamko. No
one’s a super human!