Moikka!
Mä olen Minna Pirskanen, ekan vuoden sosionomiopiskelija Hyvinkäältä. Toimin myös meidän kampustiimin varapuheenjohtajana, sekä talousvastaavana.
Mä haluaisin tuoda Laureamkon toimintaa enemmän esille kaikille. Haluan tuoda kuuluviin myös perheellisten opiskelijoiden äänen, koska perheen ja koulun yhteensovittaminen voi olla välillä haastavaa ja on tärkeää, että opiskelu on mahdollista eri elämäntilanteissa oleville.
Mä olen ehdolla numero 11, joten muista äänestää!

Hello!
My name is Minna Pirskanen and I’m a first year student of social services in Hyvinkää campus. I’m the vice president of our campus team and I’m also in charge of finances.
I’d like to introduce the activities of Laureamko to everyone and especially be the voice for students with families, as it could be challenging to fit family and studying together, and it is important to enable studying for students in different life-situations.
I’m running on number 11, don’t forget to vote!