Moi kaikki!
Olen Anton Laaksonen, 22-vuotias toisen vuoden sosionomiopiskelija Hyvinkään kampukselta. Olen ehdolla Laureamkon edustajistoon vuodelle 2019 numerolla 6.

Olen lähtenyt Laureamkon toimintaan keväällä 2018 ensin tuutoriksi ja vaihtarituutoriksi ja siitä sitten Hyvinkään kampustiimiin, jossa toimin tällä hetkellä sihteerinä. Vaikka en ole ollut toiminnassa vielä pitkään mukana, on se kuitenkin jo vienyt minut mukanaan! Edustajiston kautta minulla olisi mahdollisuus vaikuttaa suuriin linjauksiin ja opiskelijakunnan toiminnan keskittymiseen.

Itselleni tärkeä teema on opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen, johon toivon panostettavan
tulevaisuudessa yhä enemmän. Lisäksi haluan tuoda C-alueen kampuksille (Hyvinkää, Lohja ja Porvoo) enemmän näkyvyyttä ja varmistaa opetuksen laadun ja opiskelijoiden mahdollisuuksien vaikuttaa ja osallistua toimintaan olevan yhtäläiset kampuksesta riippumatta. Luodaan yhdessä tasa-arvoisempaa Laureaa!

Hi everyone!
I’m Anton Laaksonen and I’m 22 years old second-year-student of social services from Hyvinkää campus. I’m running for Laureamko’s council of representatives for 2019 and my candidate number is 6.

I began my career in Laureamko’s student activities in spring 2018. I first became a tutor and an exchange tutor where I then joined Hyvinkää’s campus team where I now work as a secretary. Even though I haven’t been in the student union’s activities for long I’ve already been swept away! In the council I would have the opportunity to have influence with the big picture and where the student union focuses on.

For myself an important theme is the students’ wellbeing and I hope we can pay even more
attention to it in the future. I also want to bring more visibility to the C-area campuses (Hyvinkää, Lohja and Porvoo) and make sure that the quality of the teaching and students’ opportunities to have influence and participate in the activities are equal no matter what campus they study at. Let’s create more equal Laurea together!