Olen Saara Hyvärinen ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Lohjan kampukselta. Olen mukana Lohjan kampustiimissä ja tuutorikoulutuksessa aloitin nyt syksyllä. Olen ehdokkaana edustajistoon, sillä minua kiinnostaa opiskelijahyvinvointi ja opetuksen laatu. Haluaisin edistää yhteisöllisyyttä ja sitä, että jokaiselle löytyisi mieluinen tapa olla mukana Laureamkon toiminnassa. Minua voit äänestää numerolla 4.

I’m Saara Hyvärinen a first year nursing student from Lohja campus. I’m involved in Lohja campus team and i have started tutor training this fall. I’m a candidate for the council of reprentatives, because i’m interested about student welfare and the quality of teaching. I would like to promote communality and find a way for everyone to be a part of laureamkos activities. You can vote me by number 4.