Ulla, Porvoon kampukselta tavoittaa useimmiten ja sairaanhoitajaksi opiskelen. Edustajistossa vaikutan ja syy miksi lähdin ehdolle jälleen(vaikka ei alunperin pitänyt) on halu vaikuttaa asioihin ja ennen kaikkea vaalia opiskelijan etua. Omaan vahvat mielipiteet, enkä pelkää tuoda niitä julki. Laureamko:n toimintaa pitäisi markkinoida enemmän, erityisesti
monimuoto-opiskelijoille, jotta tietoisuuteen menee että olemme muutakin kuin pelkkiä bileitä… Edunvalvonnan olemassa olon on hyvä kaikkien tietää. Laurean käytänteet eri kampuksilla eroavat turhan paljon toisistaan vaikka opiskelijoiden pitäisi olla samanvertaisia!

Ulla, usually in Porvoo campus and studying to be a nurse.
I’ve influenced in the Council of Representatives this year and the reason I’m running again as a candidate (even though I wasn’t supposed to at first) is the need to have an effect on things, especially the students interests. I have strong opinions and I’m not afraid to say them out loud. Laureamko’s work should be marketed more specially to the multiform-learning students so that they know that we are so much more than just parties… Everyone should know about the advocacy work. Laurea’s practices differ a lot depending on the campus even though the students should all be treated equally!