Avoimet projektit

Alta löydät projektit, joihin voit ilmoittautua mukaan. Projektien kuvauksista löydät tarkemmat tiedot.

Kampustiimeistä edunvalvojia

Projektiin haetaan mukaan 1-2 kampustoimijaa, joilla on jo kokemusta kampustiimissä toimimisesta ja ymmärrystä kampustiimin tehtävistä. Projektin tavoitteena on, että edunvalvonnan kokonaisuus hahmottuu paremmin sekä kampustoimijoille että muille opiskelijoille. Tietoutta edunvalvonnan sisällöistä viedään kaikille opiskelijoille esimerkiksi osana opettajatuutorien pitämiä tuutorointitunteja. Kampustoimijoiden koulutusten sisällöt rakennetaan toimijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Laurean ja Laureamkon välistä yhteistyötä, ja täten edunvalvonnan toteutumista, parannetaan säännöllisillä yksikön johdon tapaamisilla. Edunvalvonnasta viestitään nykyistä enemmän ja selkeämmin sekä opiskelijalähtöisemmin. Projektin avulla pyritään löytämään keinoja siihen, että paikallista edunvalvontaa pystytään jatkossa toteuttamaan nykyistä itsenäisemmin.

Projekti ei työllistä kampustoimijaa suuresti, ellei hän itse halua ottaa isompia vastuualueita. Toivomme kampustoimijoilta erityisesti näkemystä ja halua kartoittaa, mistä edunvalvonnallisista asioista opiskelijat kaipaavat tietoa ja miten tietoa tulisi heille jakaa sekä millaisiin asioihin kampustoimijat toivoisivat koulutusta.

Mikäli kiinnostuit projektista ja haluat ilmoittautua mukaan tai sinulla on vielä kysyttävää, laita viestiä taru@laureamko.fi. Ilmoittautumisaika päättyy to 28.2.

Laajemmat liikuntapalvelut

Projektin tavoitteena on parantaa liikuntapalveluiden tarjontaa ja saatavuutta C-alueen kampuksilla. Tänä vuonna projekti kohdistuu yhdelle kampukselle, Hyvinkäälle, sillä yksi kampus on helpompi koordinoida kuin kolme. Toimivat konseptit ja vaikuttamiskeinot voidaan sitten viedä muille C-alueen kampuksille.

Projektiin haetaan nyt aktiiveja ideoimaan ja suunnittelemaan konkreettisia toimia, miten liikuntapalveluja voidaan parantaa. Projektin jäsenet voivat olla miltä vain kampukselta, mutta projekti keskittyy Hyvinkään kampukselle. Projektitiimi tapaa seuraavan kerran keskiviikkona 27.2., joten ilmoittaudu projektin vetäjälle Antonille sähköpostilla anton@laureamko.fi viimeistään 26.2., jos haluat mukaan!

Laureamkostartti

Laureamko-startti tulee korvaamaan syksyiset tuutoristartit. Ideana on kaikille aktiiveille tarkoitettu lukukauden avaava ulkoilmatapahtuma. Projektissa on tilaa ideoimiselle, mutta se ei työllistä paljoa. Projektitiimiin haetaan kampustiimien jäseniä. Ilmoittautumisen deadline on 4.3., koska projektin 2. tapaaminen on 5.3. Lisätietoja miisa@laureamko.fi.

Laureamko-viikko

Projektin tavoitteena on toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Laureaan ja tehdä Laureamko tutuksi. Viikon aikana järjestetään uusille opiskelijoille suunnattua ohjelmaa kaikilla kampuksilla. Projektissa suunnitellaan Lauremko-viikon sisältö sekä jaetaan vastuut sisällön toteuttamisesta. Hakuaika päättyy 7.3. ja lisätietoja voit kysyä jani@laureamko.fi.

Laureamkon palveluiden kehittäminen ja konseptointi

Projektin tavoitteena on kehittää Laureamkon palveluita, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin laureamkolaisten tarpeita ja toiveita. Hakuaika päättyy 7.3. ja lisätietoja saat kysymällä jani@laureamko.fi.

Eurovaalit

Projektin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta Euroopan Unionista ja EU-vaaleista. Lisäksi tarkoituksena on selventää, millaisista asioista EU-tasolla päätetään ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Lisätietoja silja@laureamko.fi. Ilmoittaudu mukaan projektiin viimeistään 10.3.

Sinun projektisi

Haluatko ehdottaa projektia Laureamkon toteutettavaksi? Voit tehdä sen oheisella lomakkeella!

Käynnissä olevat projektit

Laureamkon hallitus ja työntekijät ovat jakautuneet kolmeen tiimiin, joiden alla eri projektitiimit toimivat.

Johtotiimi

Edustajistotoiminnan kehittäminen

Projektipäällikkö: Anna Marttila, yhteydenotot anna.marttila@laureamko.fi.

Laureamko Laurean henkilökunnalle

Projektipäällikkö: Liisa Niinivirta, yhteydenotot liisa@laureamko.fi.

Prosessikuvaukset

Projektipäällikkö: Mari Lehtoruusu, yhteydenotot mari@laureamko.fi.

Kuvataan Laureamkon prosessit ja päätetään prosessinomistajista.

Palvelutiimi

Fuksiaiset

Projektipäällikkö: Katja Menschakoff, yhteydenotot katja@laureamko.fi.

Ship Off 5

Projektipäällikkö: Janne Silajärvi, yhteydenotot janne@laureamko.fi.

Verkkotuutoroinnin konseptointi

Projektipäällikkö: Verkkotuutoroinnin harjoittelija (haku käynnissä).

Vuosijuhlat

Projektipäällikkö: Lauri Ellilä, yhteydenotot lauri@laureamko.fi.

Wappu

Projektipäällikkö: Lauri Ellilä, yhteydenoto lauri@laureamko.fi.

YAMK-iltama

Projektipäällikkö: Lauri Ellilä, yhteydenoto lauri@laureamko.fi.

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontawebinaarit

Projektipäällikkö: Taru Salovaara, yhteydenotot taru@laureamko.fi.

Edunvalvonnan palvelullistaminen

Projektipäällikkö: Liisa Niinivirta, yhteydenotot liisa@laureamko.fi.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Laurean kanssa.

Eduskuntavaalit

Projektipäällikkö: Silja Nurmi, yhteydenotot silja@laureamko.fi.

Opiskelijaedustajat

Projektipäällikkö: Liisa Niinivirta, yhteydenotot liisa@laureamko.fi.

Projektin tavoitteena mm. ohjesäännön valmistaminen ja käyttöönotto sekä opiskelijaedustajien valintaprosessin selkeyttäminen.

YTHS-vaikuttaminen

Projektipäällikkö: Taru Salovaara yhteydenotot taru@laureamko.fi.