Kampanjointiohjeet

Kampanjointiohje vaaliliitoille ja ehdokkaille Edustajistovaalin kampanjoinnissa tulee noudattaa hyviä tapoja sekä Laureamkon voimassa olevaa vaaliohjesääntöä ja tätä kampanjointiohjetta. Opiskelijakunta julkaisee ehdokkaiden yhteistä markkinointimateriaalia...

Vaalikuulutus edustajistovaalit 2020

LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2021 Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston vaalit 28.10.-4.11.2020. Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä...